Vraag
Antwoord
Bericht
Titel
Link
Datum
Auteur
Afbeelding
Vul hiernaast uw code in:

Lees meer
Herinneringen aan oud-Baarn
23-7-2016
Wie, wat, waar: de oplossingen
Regelmatig stellen wij u in onze rubriek Wie, Wat, Waar vragen over oude Baarnse foto's of items. In deze aflevering kijken we terug op vragen die we in het verleden gesteld hebben en geven daarbij de oplossingen die u ons heeft gegeven.... Lees meer
21-7-2016
Baarns winkelbestand blijft zich verder uitbreiden
Wanneer je een aantal weken uit Baarn weggeweest bent, zoals de laatste maanden bijvoorbeeld met vakantie, sta je bij je terugkomst verbaasd over de veranderingen, die er in zo'n korte tijd in winkeldorp Baarn plaats gevonden hebben. Samen met u willen we eens nagaan, welke wijzigingen, verbouwingen en nieuwe vestigingen er sinds half juli 1971 in Baarn voorgekomen zijn. Het begon half juli al met de belangrijke vergroting en modernisering van bloemenmagazijn Floretum, dat de hr. en mevr. Bakker aan de Zandvoortweg bezitten. De winkel werd tweemaal zo groot en is nu nog maar twee meter van de... Lees meer
19-7-2016
De 33e Nijmeegse vierdaagse in 1949
Voor de drieëndertigste maal, be­gunstigd door stralend zomer­weer, heeft de oude keizerstad vier dagen lang de rol van charmante en vriendelijke gastvrouw gespeeld. En het feit, dat het aantal ingeschre­venen voor het sportief festijn der vier­daagse afstandsmarsen dit jaar een nieuw record bereikte, is het beste en duidelijkste bewijs, dat Nijmegen weet, hoe het zijn bezoekers moet onthalen. Alleen reeds om die reden zou het te betreuren zijn, als een zo geheel met de Karelveste vergroeide sportgebeurtenis uit deze stad zou verdwijnen. Sportlievende van tien naties zijn er deze keer aan ... Lees meer
18-7-2016
65 Jaar Molukkers in Nederland en een bijzonder defilé
Op woensdagavond 21 maart 1951, nu iets meer dan vijfenzestig jaar geleden, meerde ruim vier weken na vertrek vanuit de op Oost Java gelegen havenstad Soerabaja het s.s. Kota Inten van de Rotterdamse Lloyd af in haar thuishaven Rotterdam.Aan boord naast een grote groep van ongeveer negenhonderd Molukse militairen van het voormalige Koninklijk Nederlands Indische Leger* (KNIL) met hun gezinnen ook een wat kleinere groep Moluks marinepersoneel. Onder hen korporaal-bottelier L. ’Bertus’ Latuheru (stamboeknummer 46659), zijn echtgenote Son Latuheru-Juliaansche en hun vier kinderen Hendrika, Johann... Lees meerVraag
Antwoord
Voornaam
Tussenvoegsel
Achtermaam
Plaats
Vul hiernaast onderstaande code in: