Dit is de 44.098.097e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 1439 geplaatst op 10-5-2009 in de catagorie groepsfoto.

Maria Louisa Adriana van Dijk, Josephus van Paridon en Theodorus Huurdeman

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Op deze foto ziet u links Maria Louisa Adriana van Dijk, in het midden haar zoon Josephus van Paridon en rechts Mgr. Theodorus Huurdeman.

Maria Louisa Adriana (Marie) van Dijk is geboren op 06-06-1884 in Baarn, dochter van Antonius (Anton) van Dijk en Johanna Maria Gijsberta Bell. Marie is overleden op 17-11-1959 in Amsterdam, 75 jaar oud. Zij is begraven op 20-11-1959 in Diemen, Rooms Katholieke Begraafplaats. Marie trouwde, 26 jaar oud, op 27-07-1910 in Baarn met Pieter (Piet) van Paridon, 33 jaar oud. Piet is geboren op 17-09-1876 in Soest, zoon van Petrus (Pieter) van Paridon en Jannetje van ?t Klooster. Piet is overleden op 08-03-1951 in Amsterdam, 74 jaar oud. Hij is begraven op 12-03-1951 in Diemen, Rooms Katholieke Begraafplaats. Notitie bij Piet: Piet van Paridon had een beeldenfabriek en glasatelier in de Jordaan in Amsterdam waar 25 man werkten. Beroep: beeldenmaker.

Hun zoon Josephus (Sjef) van Paridon werd geboren op 21-10-1923 in Amsterdam. Beroepen: Priester S.V.D., Missionaris in Ghana.

Rechts staat Mgr. Theodorus Huurdeman, een neef van de moeder van Maria Louisa Adriana van Dijk.
Theodorus Huurdeman is geboren op 05-01-1878 in Hamersveld, zoon van Joannes Huurdeman en Johanna Petronella van Paridon. Theodorus is overleden in 1958, 79 of 80 jaar oud. Notitie bij Theodorus: Hieronder volgt een uittreksel uit een krantenartikel: Utrechtse Courant 14-2-1941, Namen die voortleven, De geslachten Van Paridon en Huurdeman:
E?n der dochters Anna Petronella van Paridon, die op de hofstede den 5en Septmber van het jaar 1849 geboren werd, trouwde met Johannes Huurdeman uit Hoogland en zij vestigden zich in Hamersveld. Hier werden drie van hun elf kinderen geboren, onder wie ook Theodorus op den 5en Januari van het jaar 1878. Mgr. Huurdeman is geen Baarnaar van geboorte, maar hij ontving in Baarn toch zijn schoolopleiding, daar zijn ouders daarheen verhuisden en zich vestigden aan het Zuidereind. De naam Huurdeman is in Hoogland nog een oudere dan Paridon in Baarn. Uit den mond van een Hooglander, die de tachtig reeds ver gepasseerd is, vernamen we hoe deze naam v??r de invoering van den burgerlijken stand reeds bestond en eigenlijk gevormd was van huur en man. Zoo zou ??n der overgrootvaders in Hoogland zijn komen wonen en toen zeiden de menschen die hem zagen komen: "Kiek doar is de huurman", wat in den loop der tijden werd vervormd tot Huurdeman. Mgr. is steeds ten nauwste met Baarn verbonden gebleven. Na zijn H. Priesterwijding, die hij mocht ontvangen op den 15en Augustus 1902, droeg hij zijn eerste plechtige H. Mis op in Baarn den 17en Aug. en hierbij hield Dr. Hanebrink de feestpredicatie. Het volgend jaar werd de jonge Priester naar Baarn geroepen om zijn grootmoeder [Antje van Velsen], die dit feest nog had mogen meemaken, te begraven. Zij bereikte den hoogen ouderdom van 94 jaren. Pieter van Paridon was haar voorgegaan den 7en Augustus 1898; hij was toen 88 jaar oud. Eenige jaren later, het was op den 30en Maart 1905, was kapelaan Huurdeman als jongste priester van de Baarnsche parochie, de feestpredicatie te houden bij de plechtige wijding van het nieuwe Kerkgebouw in de Kerkstraat. De pontificale Hoogmis werd opgedragen door Z.D.H. Mgr. H. van de Wetering, hierbij geassisteerd door Mgr. F. Roes, Deken van Utrecht. De jonge priester had tot tekst gekozen: "Er is geen volk geweest of het heeft een God gekend, al was het ook van goud of steen." Hij was toen kapelaan te Avereest. Ook Zutphen, Abcoude en Arnhem bediende hij nog als kapelaan en het was in de laatste plaats dat hij een speciaal lofboekje samenstelde met een levensschets van de Walburgis om de vereering van deze Heilige te bevorderen en het vertrouwen op haar voorspraak te versterken. Als pastoor van Nieuw Schoonebeek, werd Mrg. door H.M. de Koningin voor zijn baanbrekend werk geridderd; hier vierde hij ook zijn zilveren priesterjubileum en 12 1/2-jarig pastoraat. Hij was Deken van Nieuw Amsterdam toen op den 14en Mei 1930 de benoeming tot vicaris-generaal van het Aardsbisdom volgde. In dien tijd zag de Baarnsche parochie verschillende malen haar priesterzoon in haar midden. Het was op de eerste plaats bij het overlijden van de Mgr.?s moeder, die den 29sten Juni 1912 overleed en den 2en Juli door hem werd begraven; bij den dood van zijn vader die den 1en Augustus 1934 overleed en bij het verscheiden van twee van zijn broers. Maar ook vertofde Mgr. meerdere malen in Baarn bij feestelijke gelegenheden. Als ??n ervan mogen we wel de jaarlijkse sluiting van het Veertig-urengebed noemen en onlangs, het was op Oudejaarsdag, was hij nog in Baarn, om het huwelijk te sluiten tusschen mej. Hendrikx, zijn niet en den heer G. Schouten. Het zal 15 Augustus 1942 veertig jaren geleden zijn dat Mgr. Huurdeman to priester gewijd werd welk feest, willen wij hopen, ook in Baarn zijn weerklank zal vinden. Beroep: Priester.

Datering van de afbeelding: ca. 1945
Bron: Mevr. J.A. van Paridon, Breda
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd: Meer informatie over deze familie.
Meer van dit soort oude foto's van personen uit het Eemland.

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Maria Louisa Adriana van Dijk is geboren op 06-06-1884 en overleden op 17-11-1959.

2. Josephus van Paridon is geboren op 21-10-1923 .
3. Theodorus Huurdeman is geboren op 05-01-1878 . overleden in 1958