Dit is de 43.485.534e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 3975 geplaatst op 06-09-2015 in de catagorie groepsfoto.

Willem Henri Julius en Maria Elisabeth Julius met vier dames

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Op deze foto is links Willem Henri Julius en de derde persoon van links Maria Elisabeth Julius te zien. Dit waren broer en zus. Maria Elisabeth Julius was naamgeefster van de bekende apotheek aan de Laanstraat in Baarn. De overige dames op de foto zijn ons onbekend.

Willem Julius,vader van Willem Henri en Maria Elisabeth, is geboren omstreeks 1835 in Utrecht, zoon van Willem Julius en Hendrica Cornelia Douw. Willem is overleden op 19-11-1907 in Utrecht, ongeveer 72 jaar oud. Beroep: docent aan het Gymnasium te Zutphen. Willem trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 18-05-1859 in Utrecht met Maria Margaretha Dumont, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1835 in Utrecht, dochter van Charles Henry Dumont en Elisabeth Roll. Maria is overleden op 04-05-1917 in Baarn, ongeveer 82 jaar oud.
Kinderen van Willem en Maria:
1 Willem Henri Julius, geboren op 04-08-1860 in Zutphen. Willem is overleden op 15-04-1925 in Utrecht, 64 jaar oud. Hij is begraven op 18-04-1925 in Utrecht, 2e algemene begraafplaats Kovelswade. Notitie bij Willem: Julius, Willem Henri, fysicus (Zutphen 4-8-1860 - Utrecht 15-4-1925). Zoon van Willem Julius, directeur van de rijks-HBS te Gouda, en Maria Margaretha Dumont. Gehuwd op 23-12-1890 met Betsy Mathilde Frederique Einthoven. Uit dit huwelijk werden 1 zoon en 2 dochters geboren. Willem Henri kreeg, na de HBS met driejarige cursus te Gouda te hebben doorlopen, privélessen om zich voor te bereiden voor het admissie-examen voor de universiteit. Hiervoor slaagde hij in 1875 en begon vervolgens zijn studie in de natuurkunde aan de universiteit van Utrecht. In 1882 werd hij assistent van zijn leermeester C.H.D. Buys Ballot, in 1888 van zijn oom, de natuurkundige V.A. Julius. Op 10 februari 1888 promoveerde hij bij Buys Ballot op een proefschrift: Het warmtespectrum en de trillingsperioden der moleculen van eenige gassen. Nadat hij eind 1888 leraar aan de Burgeravond-school te Utrecht in natuur- en scheikunde was geworden, volgde in 1890 zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij aanvaardde zijn ambt op 2 februari 1891 met een oratie De methoden van onderzoek in de natuurkunde. In 1896 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in natuurkunde, fysische aardrijkskunde en meteorologie aan de Utrechtse Universiteit. Zijn oratie (17 oktober 1896) handelde over de Kritiek in de natuurkunde. Een jaar later werd hem het lidmaatschap van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam toegekend. Nadat hij in 1920 ernstig ziek was geworden, werd het directeurschap van het Utrechtse natuurkundelaboratorium overgenomen door L.S. Ornstein. Julius was een geboren experimentator, zoals reeds blijkt uit zijn proefschrift en uit zijn methode van trilvrije ophanging die hij in zijn laboratorium invoerde. In Utrecht stichtte hij voorts een observatorium voor de bestudering van de natuurkunde van de zon. Ook hier blijkt weer zijn experimenteel talent bij het ontwerpen en inrichten van het instrumentarium (radiomicrometer, bolometer, thermozuil). Het wetenschappelijk werk van Julius ligt geheel op het gebied van de zonneverschijnselen (staalbreking in de zonneatmosfeer, ongelijke verschuiving van de zonnelijnen, e.d.). Hij nam deel aan verschillende expedities voor het waarnemen van zonsverduisteringen (Sumatra, 1901; Burgos, 1905; Maastricht, 1912) en verbleef enige tijd op het Mount Wilson observatorium in Californie (1907). Zijn zonnetheorie ging uit van de gedachte dat het ons door de zon toegezonden licht een verstrooiing en breking heeft ondergaan in de buitenste lagen van de zon zelf. Hij gaf een verklaring van het feit dat de roodverschuiving van het middelpunt van de zon naar de rand toeneemt (1909), een verschijnsel van groot belang in verband met de vraag of de door A. Einstein uit zijn relativiteitstheorie afgeleide roodverschuiving al of niet bestaat. In 1911 deed Julius een vergeefse poging Einstein als opvolger van de overleden C.H. Wind naar Utrecht te krijgen. De correspondentie hierover, alsmede brieven tussen Einstein en Julius over zonnefysica, bevinden zich in het Utrechts Universiteitsmuseum. Einstein noemde Julius "one of the most original exponents of solar physics" (The Astrophysical Journal 63 (1926) 196). Julius' (achterhaalde) theoretische opvattingen zijn samengevat in zijn Leerboek der zonnephysica, dat na zijn dood door zijn leerling en medewerker M. Minnaert in 1928 is uitgegeven. Beroepen: hoogleraar wis- en natuurkunde, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Willem trouwde, 30 jaar oud, op 23-12-1890 in Utrecht met Betsij Mathilde Frederique Einthoven, ongeveer 23 jaar oud. Betsij is geboren omstreeks 1867 in Samarang, dochter van Jacob Einthoven en Louise Marie Mathilde de Vogel. Betsij is overleden.
2 Charles Henri Julius, geboren omstreeks 1862. Charles is overleden op 15-12-1931 in London (GB), ongeveer 69 jaar oud. Charles trouwde met J. v.d. Bogaard.
3 Anton Jacob Julius, geboren omstreeks 17-03-1864. Anton is overleden op 17-08-1864 in Utrecht, ongeveer 5 maanden oud.
4 Maria Elisabeth (Bets) Julius, geboren op 08-03-1870 in Gouda. Bets is overleden op 16-04-1946 in Baarn, 76 jaar oud. Zij is begraven op 19-04-1946 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Bets bleef ongehuwd. Beroep: apotheker.
5 Helena Christina Cornelia Julius, geboren omstreeks 1874. Helena is overleden op 01-12-1874 in Gouda, ongeveer een jaar oud.
6 Cornelis Douwe Julius, geboren op 07-07-1875 in Gouda. Cornelis is overleden op 16-12-1950 in Baarn, 75 jaar oud. Hij is begraven in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Beroep: leeraar aan de zeevaartschool. Cornelis trouwde, 50 jaar oud, op 28-12-1925 in Utrecht met Elisabet Pickkers, 41 jaar oud. Elisabet is geboren op 07-07-1884 in Amsterdam, dochter van Carl Friedrich Pickkers en Daatje Selleman. Elisabet is overleden op 17-02-1963, 78 jaar oud. Zij is begraven op 20-02-1963 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Beroep: ziekenverpleegster.

Datering van de afbeelding: ca. 1924
Bron: Dhr. W.P. Julius, Kent U.K.
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd: Meer oude foto's van Baarnaars.

Op deze foto staan één of meerdere niet-geïdentificeerde personen.
Herkent u iemand? Laat het ons weten!
Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Willem Henri Julius is geboren op 04-08-1860 en overleden op 15-04-1925. broer van 3
2. Onbekend
3. Maria Elisabeth Julius is geboren op 08-03-1870 en overleden op 16-04-1946. zus van 1

4. Onbekend
5. Onbekend
6. Onbekend