Dit is de 43.020.192e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 4703 geplaatst op 04-04-2021 in de catagorie portretfoto.

Herman Albrecht Insinger

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Dit is Herman Albrecht Insinger.

Herman Albrecht Insinger is geboren op zondag 14 oktober 1827 in Amsterdam, zoon van Johannes Insinger en Charlotta Margaretha Reeves. Herman is overleden op maandag 20 februari 1911 in Paris, 83 jaar oud.Hij is begraven in Lage Vuursche.
Notitie bij Herman: Ook Hermann Albrecht Insinger. Insinger was een lid van de patriciaatsfamilie Insinger en een zoon van Johannes Insinger (1792-1829) en Charlotte Margaret Reeves (1810-1835). Hij trouwde in 1853 met Johanna Jacoba Wilhelmina Insinger (1830-1868) met wie hij zeven kinderen kreeg, onder wie Jan Herman Insinger.
Insinger was lid van de familiefirma Insinger & Co. maar vanaf 1856 vooral bestuurlijk actief, eerst plaatselijk in de gemeenteraad van Amsterdam, daarna provinciaal en vervolgens landelijk als lid van de Tweede Kamer in drie perioden, en vrijwel onafgebroken, tussen 1866 en 1884. Hij behoorde tot de conservatieve stroming in de Tweede Kamer en voerde daarin het woord over zaken betreffende Nederlands-Indië, handel, spoorwegen en waterstaat. Hij was ook lid van de parlementaire enquêtecommissie Nederlandse koopvaardijvloot.
Als nevenfuncties was hij lid van het bestuur Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging (1857-1865), lid van de Raad van Commissarissen Maatschappij tot Uitbaggering der Grachten te Amsterdam (1865-1869), lid van het bestuur Hollandsche Maatschappij van Landbouw (afdeling Amsterdam), directeur van de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij te Amsterdam en voorzitter van het waterschap Pijnenburgergrift.
Insinger bewoonde Huis Pijnenburg in Lage Vuursche en overleed in Parijs 1911; hij werd bijgezet op de begraafplaats van Nederlands Hervormde Begraafplaats Hoge Vuurseweg in Lage Vuursche waar het grafmonument Insinger aan hem herinnert.
Beroep: grondeigenaar
Herman begon een relatie met Johanna Jacoba Wilhelmina Insinger. Johanna is geboren op vrijdag 19 maart 1830 in Amsterdam, dochter van Albert Frederik Insinger en Johanna Jacoba Wilhelmina Borski. Johanna is overleden op zaterdag 15 augustus 1868 in Baarn, 38 jaar oud.Zij is begraven in Lage Vuursche.

Kinderen van Herman en Johanna:
1 Jan Herman Insinger, geboren op vrijdag 12 mei 1854 in Amsterdam. Jan is overleden op zondag 27 oktober 1918 in Caïro, 64 jaar oud. Notitie bij Jan: Insinger was een lid van de patriciaatsfamilie Insinger en een zoon van Tweede Kamerlid Herman Albrecht Insinger (1827-1911) en Johanna Jacoba Wilhelmina Insinger (1830-1868). Hij trouwde op 5 juli 1892 in Caïro met de Libanese Mariam Mansour Hanna (1865-1941) met wie hij vier kinderen kreeg. Een van zijn dochters trouwde met prof. dr. Paul Richard Hartmann (1881), hoogleraar klassieke talen te Göttingen, zijn zoon was gemeenteraadslid van Baarn. Vanwege tuberculose vertrok Insinger in 1879 naar Egypte; hij was daar koopman en lid van de firma Herman Insinger & Co. Aanvankelijk woonde hij op zijn boot Meermin, waarmee hij ook de Nijl afvoer. ’s Winters was hij vanwege het klimaat vaak in Boven-Egypte. In Luxor liet hij een huis bouwen met de naam Palmenburg, een variatie op Pijnenburg, het huis en landgoed waar hij was opgegroeid. Vanaf 1888 woonde hij hier. Insinger was vanaf zijn aankomst in Egypte geïnteresseerd in oudheden. Hij bracht veel tijd door op zijn boot op de Nijl, en kende daardoor de archeologische vindplaatsen in Egypte en Nubië beter dan veel andere Europeanen in Egypte. Zijn foto’s vormen belangrijke documentatie voor monumenten en vondsten. Zo mocht hij fotograferen in Caïro tijdens het uitpakken van een groot aantal koningsmummies uit de cachette van Deir el-Bahari; zijn foto’s zijn de enige set naast de officiële foto’s. Insinger onderhield goede contacten met de oudheidkundige dienst van Egypte. Hij verzamelde en kocht veel Egyptische oudheden die hij doorverkocht of schonk aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden; belangrijke uitbreidingen van de Egyptische collectie van het museum. Een van zijn belangrijkste aankopen voor het museum was een van een Franse oudhedenhandelaar aangekochte demotische papyrus; deze papyrus staat nu bekend als de Papyrus Insinger.[3] Tot de schenkingen hoorden ook vele foto’s van landschappen, mummies en monumenten. Vooral met directeur Willem Pleyte onderhield hij goed contact. Voor andere musea dan het RMO lijkt hij geen oudheden verworven te hebben; hij kan als weldoener van het museum gerekend worden. Insinger leerde veel Europeanen kennen die net als hij vanwege gezondheid of interesse in oudheden langere of kortere tijd in Egypte doorbrachten. Hieronder waren o.a. Gaston Maspero, Emile Brugsch (Egyptische Oudheidkundige Dienst), Charles Wilbour en Archibald Sayce. In Nubië werd hij bijgenaamd Abu Shanab, "vader van de snor". Insinger overleed in 1918 en werd bijgezet in Baarn waar het grafmonument Insinger werd opgericht. Jan trouwde, 39 of 40 jaar oud, in 1894 in Caïro met Mariam Johanna Mansour Hannah. Mariam is overleden op zaterdag 12 juli 1941 in Vevey.
2 Willem Alexander Insinger, geboren omstreeks 1857 in Amsterdam. Willem is overleden op vrijdag 18 november 1921 in Wageningen, ongeveer 64 jaar oud.Willem trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op donderdag 23 september 1886 in Amsterdam met Caroline Antoinetta Susanna Everwijn Lange, ongeveer 23 jaar oud. Caroline is geboren omstreeks 1863 in Amsterdam, dochter van Evert Jan Everwijn Lange en Suzanna Antoinetta Carolina Rente Linsen. Caroline is overleden.
3 Alfred Insinger, geboren op dinsdag 25 mei 1858 in Amsterdam. Alfred is overleden op maandag 27 januari 1879 in Baarn, 20 jaar oud.Hij is begraven in Lage Vuursche. Alfred bleef ongehuwd. 4 Edmond Maximiliaan Insinger, geboren omstreeks 1860. Edmond is overleden op zaterdag 21 december 1878 in Baarn, ongeveer 18 jaar oud.
5 Willem Frederik Insinger, geboren op zaterdag 7 september 1861 in Baarn. Willem is overleden op dinsdag 5 juli 1881 in Baarn, 19 jaar oud.
6 Charlotte Insinger, geboren omstreeks 1863 in Amsterdam. Charlotte is overleden in 1954, ongeveer 91 jaar oud.Charlotte trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 1 september 1887 in Amsterdam met Johannes Gottlieb Friedrich Rahn, ongeveer 36 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1851 in Pijritz Deutschland, zoon van Friedrich Wilhelm Rahn en Christiane Auguste Pfaender. Johannes is overleden.
7 Frederik Insinger, geboren op dinsdag 29 augustus 1865 in Baarn. Frederik is overleden.Frederik trouwde, 37 jaar oud, op dinsdag 7 april 1903 in Amsterdam met Elisabeth Abigaël Diepgrond, ongeveer 24 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1879 in Amsterdam, dochter van Cornelis Diepgrond en Rachel Emanuel Bosboom. Elisabeth is overleden.

Datering van de afbeelding: 1889
Bron: Stadt Bielefeld
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd:

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Herman Albrecht Insinger is geboren op 14-10-1827 en overleden op 20-02-1911.