gvb-menu


Dit is foto nummer 3901 geplaatst op 26-04-2015 in de catagorie portretfoto.

Gerrit Pater

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Dit is Gerrit Pater, kort voordat hij uit zijn woning aan de Zandvoortweg 104 trok. Enkele weken later zou hij overlijden.

Gerrit Pater is geboren op 19-04-1879 in Zeist, zoon van Evert Pater en Berendina Hendriks. Gerrit is overleden op 18-06-1964 in Baarn, 85 jaar oud. Hij is begraven in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan.

Notitie bij Gerrit: BAARNSCHE COURANT Vrijdag 25 mei 1956
Plaatselijk nieuws

DE MAN MET DE BESTE TUINGROND IN BAARN VIERT GOUDEN HUWELIJKSFEEST Gerrit Pater - Baarn’s bekendste groentekweker - en Johanna Bree zijn vrijdag 1 Juni 50 jaar getrouwd.

"Nee, geboren Baarnaar ben ik niet, maar ik heb wel mijn hele leven (met uitzondering van de eerste zes maanden) in Baarn gewoond", zo vertelde de heer G. Pater ons toen we hem deze week een bezoek brachten in verband met zijn gouden huwelijksfeest. En in n adem voegde hij er aan toe: "met mijn vrouw (72) is het anders, die is Baarnse van geboorte, met evenveel recht als zij kan ik echter zeggen een getogen Baarnaar te zijn". Terwijl de gedachten van de 77-jarige tuinder teruggingen naar zijn eerste levensjaren kwam bij hem de lust om te vertellen op. En zo vernamen we van hem dat hij de zoon is van een trekkende tuinier, die dan eens een jaar in Ginneken, dan in Oosterbeek of een andere plaats de tuin van een buitengoed verzorgde. In 1879 deed hij dit in Zeist. En zo werd Zeist de geboorteplaats van zijn zoon Gerrit. Een jaar later was de famille Pater in Baarn gevestigd en het beviel vader Pater hier zo goed, dat hij het trekken er bij liet. Op 12-jarige leeftijd ging ook de zoon de tuin in. Hij leerde het vak op de kwekerij van de heer K. B. Lanfers. Toen in 1902 de heer van Herwaarden deze zaak overnam besloot de heer Pater voor zich zelf te beginnen. Hij had het geluk een stuk tuingrond aan de Zandvoortweg te kunnen huren en begon met het kweken van bloemen en groenten. De resultaten waren reeds de eerste jaren bevredigend. In 1906 waren er genoeg centjes bijeen gespaard om met Johanna Bree de grote stap te wagen en een gezin te vormen.
Het huwelijk werd met 7 kinderen (die thans allen gehuwd zijn) gezegend. Het echtpaar heeft 11 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. De zoons van de heer Pater zijn allen in , het vak gekomen; zij zijn echter geen kwekers maar groentehanndelaren en verkopen een groot, deel van de producten die vader kweekt.
De ruim 5000 m2 grote kwekerij - die sinds 1912. zijn eigendom is - is de trots van de heer Pater. Gedurende 55 jaar heeft hij - tegenstander als hij is van kunstmest - de grond met compost bewerkt. Het resultaat is, dat een, enige jaren geleden, door prof. Cleveringa, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, ingesteld grondonderzoek, uitwees, dat de heer Pater de beste tuingrond van Baarn bezit. Nog steeds bewerkt de heer Pater zijn kwekerij geheel alleen. Als men de kwekerij bezichtigt dan krijgt men respect voor deze 77-jarige man met zijn karakteristieke bruine kop met golvend grijs haar en men vraagt zich af waar hij de vitaliteit vandaan haalt om wekelijks nog zoveel werk te verzetten. Want men mag ze zien de groente- en bloemenbedden, welke zich van de de Zandvoortweg tot aan de polder aaneenrijen en die hier en daar door bloeiende vruchtenbomen onderbroken worden. Het ziet er alles keurig verzorgd uit en het is de trots van de eigenaar, dat op deze uitgestrekte kwekerij geen - of bijna geen - onkruid te vinden is.
Ondanks zijn drukke werkzaamheden heeft de heer Pater in vroegere jaren veel aan het verenigingsleven gedaan. Van de afd. Baarn van de Kon. Mij voor Tuinbouw en Plantkunde is hij reeds meer dan 50 jaar lid. Hij heeft verscheidene jaren in het afdelingsbestuur zitting gehad. Ruim 25 jaar is de heer Pater bestuurslid geweest van. de Utrechtse Veiling-koopliedenvereniging. Hij was een der medeoprichters van de Baarnse groentehandelarenvereniging,’ jarenlang _bestuurslid en voorzitter van de Baarnse ziekenkas "Door samenwerking kracht", in zijn jeugd bestuurslid van de jongerenvereniging "Boaz" en is reeds meer dan 40 jaar bestuurslid van de afd. Baarn van de Chr. Historische Unie. Hoewel we van de bruid niet zoveel weten te vertellen als van de bruidegom (ze heeft niet zoveel aan de openbare weg getimmerd) geloven we toch dat zij niet minder bekend in Baarn is als haar echtgenoot, want hoe groot zal het aantal mensen wel niet zijn dat deze 50 jaar bij haar aan de deur is geweest voor een maaltje groenten of een bouquetje bloemen? We weten het niet, maar zeker is dat het aantal in de duizenden loopt. Ongetwijfeld zal dit echtpaar Vrijdag a.s. bij de viering van zijn gouden bruiloft dan ook veel belangstelling mogen verwachten.
Er zal gelegenheid zijn tot feliciteren van 3-5 uur in het Gebouw voor Chr. Belangen aan de Leestraat.

Beroepen: bloemen- en groentenkweker, burgerwacht.
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 01-06-1906 in Baarn met Johanna (Anna) Bree, 21 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Anna: Het echtpaar Pater-Bree woonde Zandvoortweg 104 Gerrit was groothandelaar in groenten en fruit en voorzag dus de groentewinkels in Baarn van groente. Achter zijn huis had hij ook een dahliakwekerij, waar vooral op zaterdag dahlia’s werden gehaald. Zoon Bart werkte bij hem in de groothandel en heeft later de groothandel overgenomen. Gerrit Pater was nogal streng in de leer, zo werd dat genoemd als je van een streng kerkgenootschap lid was. Dames met lipstick op gaf hij daarom geen bloemen. Gerrit was ook lid van de burgerwacht. (Bron: Heily Speetjens-Pater). Anna is geboren op 24-08-1884 in Baarn, dochter van Willem Cornelis Bree en Kaatje van der Vuurst. Anna is overleden op 11-08-1958 in Baarn, 73 jaar oud. Zij is begraven in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan.

Kinderen van Gerrit en Anna:
1 (Pleeg) Janus Bree, zoon van Johannes Jacobus Bree en Lisetta Josepha (Lies) de Ruiter. Notitie bij Janus: Janus is als wees opgegroeid bij zijn oom en tante Gerrit Pater en Johanna Bree. Beroep: groenteman.
2 Johanna (Annie) Pater, geboren op 18-03-1907 in Baarn. Annie is overleden op 11-10-1995 in Baarn, 88 jaar oud.
3 Evert Pater, geboren op 31-08-1909 in Baarn. Evert is overleden op 23-04-1969 in Baarn, 59 jaar oud. Hij is begraven op 26-04-1969 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Beroep: groentehandelaar (Evert had een groentehandel aan de Zandvoortweg in Baarn)
Evert trouwde met Gerrigje Pater. Gerrigje is geboren op 23-02-1909 in Baarn, dochter van Gerrit Pater en Antje Dop. Gerrigje is overleden op 29-09-2004 in Baarn, 95 jaar oud. Zij is begraven in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan.
4 Albertus (Bart) Pater, geboren op 16-02-1912 in Baarn. Bart is overleden op 02-02-1983, 70 jaar oud. Beroep: grossier in groente en fruit.
Bart trouwde met Theodora Rijmina (Dora) van Brummelen. Dora is geboren op 28-11-1920 in Baarn, dochter van Hendrik van Brummelen en Heiltje Horden. Notitie bij de geboorte van Dora: Door van Brummelen werd geboren op Johannalaan 1 in Baarn. Dora is overleden op 26-11-2006 in Bodegraven, 85 jaar oud. Zij is begraven op 30-11-2006 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan.
5 Catharina (Tine) Pater, geboren op 18-10-1918 in Baarn. Tine is overleden op 09-09-2011 in Baarn, 92 jaar oud. Tine trouwde met J.M. Hoksbergen.
6 Willem Pater, geboren na 1918.
7 Gerrit Pater, geboren op 06-06-1921 in Baarn. Gerrit is overleden op 18-07-2003 in Amsterdam, 82 jaar oud. Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 01-08-1945 in Baarn met Johanna Louisa Hartog, 32 jaar oud. Johanna is geboren op 01-03-1913 in Baarn. Johanna is overleden op 11-07-1993 in Hilversum, 80 jaar oud.
8 Berendina (Dien) Pater, geboren op 11-11-1924. Dien is overleden op 01-08-2012, 87 jaar oud. Zij is begraven in Lage Vuursche.

Datering van de afbeelding: 1964
Bron: Mevr. H. Speetjens-Pater, Bodegraven
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd: Meer oude foto's van Baarnaars.

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Gerrit Pater is geboren op 19-04-1879 en overleden op 18-06-1964.
gvb-footer