Wolterink Leestraat

Tien jaar Groenegraf.nl

Stichting Groenegraf.nl brengt de geschiedenis van Baarn en haar oude inwoners in beeld. Dit jaar bestaat onze website alweer tien jaar. Vier met ons mee!

Wekelijks verschijnt in de Baarnsche Courant en zoekplaatje of 'oude foto met een praatje' waarbij wij uw hulp inroepen. Hier kunt u uw herinneringen en reacties kwijt bij de vragen die we in de Baarnsche Courant gesteld hebben. Weet u de oplossing zelf niet of wilt u de hulp inroepen van uw vrienden? Klik dan op 'Delen' om uw vrienden in te schakelen bij het vinden van de oplossing of het delen van de herinneringen.

Er zijn 387 afleveringen gevonden.

Huidige Volgende Laatste
Pagina 1 van 97, er zijn 387 afleveringen gevonden.

Houtloods Melkpad 15 in 1988 In augustus jl. besloten B&W van Baarn tot afbraak van een in zeer slechte toestand verkerende houtloods op het perceel Melkpad 15. Daartegen werd namens Vastgoed Melkpad Baarn B.V. door de heer F.H.J. van Klaarwater bij de gemeenteraad beroep aangetekend. Deze firma is namelijk eigenaresse van dit perceel. Verschillende omwonenden hadden geklaagd bij de gemeente en mede daarom werd deze maatregel door de gemeente genomen. Het beroepschrift is binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, zodat het ontvankelijk is. Toch stellen B&W de raadsleden voor het beroep zelf ongegrond te verklaren. De loods vertoont vele gebreken, waaronder scheuren en gaten in de dakbedekking en in de wanden alsmede verrotte balken, waardoor van een hechte samenhang geen sprake meer is. Hierdoor kan op geen enkele wijze aan de in de Bouwverordening dezer gemeente getelde minimumeisen ten aanzien van dergelijke bouwwerken worden voldaan. Links de oude houtloods. Rechts Melkpad 15-a.[Houtloods Melkpad 15 in 1988] In augustus jl. besloten B&W van Baarn tot afbraak van een in zeer slechte toestand verkerende houtloods op het perceel Melkpad 15. Daartegen werd namens Vastgoed Melkpad Baarn B.V. door de heer F.H.J. van Klaarwater bij de gemeenteraad beroep aangetekend. Deze firma is namelijk eigenaresse van dit perceel. Verschillende omwonenden hadden geklaagd bij de gemeente en mede daarom werd deze maatregel door de gemeente genomen. Het beroepschrift is binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, zodat het ontvankelijk is. Toch stellen B&W de raadsleden voor het beroep zelf ongegrond te verklaren. De loods vertoont vele gebreken, waaronder scheuren en gaten in de dakbedekking en in de wanden alsmede verrotte balken, waardoor van een hechte samenhang geen sprake meer is. Hierdoor kan op geen enkele wijze aan de in de Bouwverordening dezer gemeente getelde minimumeisen ten aanzien van dergelijke bouwwerken worden voldaan. Links de oude houtloods. Rechts Melkpad 15-a. [Houtloods Melkpad 15 in 1988] In augustus jl. besloten B&W van Baarn tot afbraak van een in zeer slechte toestand verkerende houtloods op het perceel Melkpad 15. Daartegen werd namens Vastgoed Melkpad Baarn B.V. door de heer F.H.J. van Klaarwater bij de gemeenteraad beroep aangetekend. Deze firma is namelijk eigenaresse van dit perceel. Verschillende omwonenden hadden geklaagd bij de gemeente en mede daarom werd deze maatregel door de gemeente genomen. Het beroepschrift is binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, zodat het ontvankelijk is. Toch stellen B&W de raadsleden voor het beroep zelf ongegrond te verklaren. De loods vertoont vele gebreken, waaronder scheuren en gaten in de dakbedekking en in de wanden alsmede verrotte balken, waardoor van een hechte samenhang geen sprake meer is. Hierdoor kan op geen enkele wijze aan de in de Bouwverordening dezer gemeente getelde minimumeisen ten aanzien van dergelijke bouwwerken worden voldaan. Links de oude houtloods. Rechts Melkpad 15-a. [Houtloods Melkpad 15 in 1988] In augustus jl. besloten B&W van Baarn tot afbraak van een in zeer slechte toestand verkerende houtloods op het perceel Melkpad 15. Daartegen werd namens Vastgoed Melkpad Baarn B.V. door de heer F.H.J. van Klaarwater bij de gemeenteraad beroep aangetekend. Deze firma is namelijk eigenaresse van dit perceel. Verschillende omwonenden hadden geklaagd bij de gemeente en mede daarom werd deze maatregel door de gemeente genomen. Het beroepschrift is binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, zodat het ontvankelijk is. Toch stellen B&W de raadsleden voor het beroep zelf ongegrond te verklaren. De loods vertoont vele gebreken, waaronder scheuren en gaten in de dakbedekking en in de wanden alsmede verrotte balken, waardoor van een hechte samenhang geen sprake meer is. Hierdoor kan op geen enkele wijze aan de in de Bouwverordening dezer gemeente getelde minimumeisen ten aanzien van dergelijke bouwwerken worden voldaan. Links de oude houtloods. Rechts Melkpad 15-a.
Huidige Volgende Laatste