Altijd het oudste nieuws het eerst

Uitgelicht een foto uit 1913:

Burgemeesters van Baarn

Deze afbeelding is afkomstig uit de Gids voor Baarn en Omstreken 1813-1913, uitgeven naar aanleiding van het eeuwfeest van de Nederlandse onafhankelijkheid. Nederland was immers bevrijd van de Fransen in 1813. Het boekje is uitgegeven op initiatief van de Vereeniging tot verfraaiing van Baarn en bevordering van het vreemdelingenverkeer. Het bestuur van die commissie bestond destijds uit: F.F. Baron d'Aulnis de Bourouill (Eere-Voorzitter), Dr. A.J.A. Thomas (Voorzitter), C.A. Woltman Elpers (Vice-Voorzitter), J.C. van Wieringhen Borski (Secretaris), J.J. Veerman, (2e Secretaris), A. Beets (Penningmeester), Th. P. Vethake (2e Penningmeester), J.D.F. van der Veen (Commissaris) en H. van Herwaarden (Commissaris). Op deze afbeelding ziet u dus d ...lees meer

Voor de Goede Orde deel 2

Datum: 5-7-2018
Auteur: Leen Bakker

EERSTE UITBOUW Heel geleidelijk ontwikkelde Baarn zich van een agrarisch dorp tot een meer algemene woongemeente. De aanzet daartoe werd gegeven door de derde burgemeester in die na-Franse tijd. In 1858 was de tweede Pen (zoon Jan) overleden en zijn jeugdige opvolger was de 32-jarige Mr J .C.G .C. Laan. Zijn echtgenote was overigens nog jonger (nog geen 19!), maar toch had men er in Baarn vrede mee, dat opnieuw een plaatsgenoot de leiding op zich zou nemen. Oorspronkelijk in Zuilen geboren, kwam de jonge Laan op 10 maart 1851, nadat hij zijn rechtenstudie succesvol afgerond had, bij zijn... Lees meer


Gemeentelijk Slachthuis te Baarn

Datum: 2-12-2015
Auteur: Frans Wellink

Waarschuwing: Degene die moeite hebben met het aanschouwen van geslachte dieren gelieve niet verder te kijken. Sinds mensenheugenis geschiedde het slachten van slachtdieren op die plaats waar hun vlees aan de consument verkocht werd. Vanaf de middeleeuwen probeerde de stedelijke overheden greep te krijgen op het slachten van slachtdieren om de kwaliteit van vlees te waarborgen middels een door hen verrichte controle. Door allerlei tegengestelde belangen lukte dit niet. In Amsterdam liep de overlast tengevolge van het overal in de stad ongecontroleerd slachten de spuigaten uit. Of liever gez... Lees meer


Uitgelicht een foto uit Ca. 1930:

Joannes Diederikus van Dorp

Dit is Joannes Diederikus van Dorp.

Joannes Diederikus (Died) van Dorp is geboren op 14-07-1914 in ’s-Gravenhage, zoon van Jan Hendrik van Dorp en Louise Christina (Loula) Pierson. Died is overleden op 07-12-1931 in Baarn, 17 jaar oud. Hij is begraven op 10-12-1931 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. ...lees meer

Uitgelicht een foto uit ca. 1945:

Johannes Gerardus Theodorus van Oppenraaij

Dit is Pastoor Johannes Gerardus Theodorus van Oppenraaij. Johannes Gerardus Theodorus van Oppenraaij is geboren op 09-10-1873 in Bemmel, zoon van Hendrik Jozef van Oppenraaij en Maria Caecilia Burgers. Johannes is overleden op 31-03-1948 in Utrecht, 74 jaar oud. Hij is begraven op 03-04-1948 in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat. Beroep: Pastoor. Johannes Gerardus Theodorus van Oppenraaij ontving op 15-8-1899 de H. Priesterinwijding. Hij was achtereenvolgens als priester werkzaam te Wijk bij Duurstede, Ootmarsum, Zutphen, Dokkum en Baarn. In Baarn heeft hij bijna 25 jaar gewerkt. ...lees meer