Altijd het oudste nieuws het eerst

Uitgelicht een foto uit ca 1850:

Jan Pen, burgemeester van Baarn

Dit is Jan Pen, van 1841 tot 1858 burgemeester van Baarn. Jan was een zoon van Frans Pen, ook burgemeester van Baarn en Willemijntje Schimmel. Jan is geboren op 16-2-1814 in Baarn en overleed 15-8-1858 in Baarn. Hij bleef ongehuwd. Naar hem en zijn vader Frans is de Burgemeester Penstraat in Baarn genoemd. Hieronder volgt een citaat uit een krantenartikel waaruit blijkt hoe belangrijk de familie Pen voor baarn geweest is: Zelden heeft een familie in Baarn zoolang een werkzaam aandeel in 't Bestuur der gemeente genomen, als de familie Pen. De eerste was Franciscus Pen in 1777 te Eemnes geboren als zoon van Cornelis Pen en Neeltje Makker. Frans werd in 1798 op 21-jarigen leeftijd tot secretaris van Baarn benoemd; niet lang daarna in 1809, was ...lees meer

Eembrugge vier eeuwen geleden

Datum: 29-3-2018
Auteur: Leen Bakker

Eembrugge vier eeuwen geleden was zoveel groter dan Baarn, dat deze buurtschap 6 tegen Baarn (samen met de Vuursche nog wel) slechts 5 gravers voor de Eemverbeteringen moest leveren. Eembrugge werd op 21 oktober 1811 gelijk met de Vuursche bij Baarn gevoegd, het zelfde jaar waarop ook de beide Eemnessen (Buiten en Binnen) samengebracht werden. Indertijd heeft Eemnes-Binnen trouwens nog bij Eembrugge gehoord. Kerspel Zo'n kleine duizend jaar geleden was het in de Eemmonding veel drassiger dan nu achter ons sportpark nog te bespeuren is. In feite trof men slechts hier en daar drogere plekken... Lees meer
Adresboek Soest 1924 (download pdf)Uitgelicht een foto uit ca. 1969:

Elisabethstraat in Baarn

Dit is de Elisabethstraat in Baarn. De naam Elisabethstraat is ontleend aan de naam van de kleindochter van Dhr. Nagel die verschillende panden in deze straat bezat. Elisabeth was een dochter van Adriaan Overeem en Teuntje Nagel. De Elisabethstraat lag in een buurtje, samen met de Dijkweg, en Johannalaan dat in 1970 gesaneerd werd. De hele buurt werd afgebroken. Straten als Goudenregenlaan, Essenlaan, Elzenlaan en Populierenlaan kwamen er voor terug. Zo te zien is deze foto niet lang voor de sloop gemaakt. Dus naar schatting ongeveer 1969. Wie kan vertellen welke huizen in de Elisabethstraat we hier zien? Wie woonden er? ...lees meer

Uitgelicht een foto uit 1930:

Baarnse AVRO meisjes

Deze dames zijn lid van het promotieteam van omroep AVRO. Foto gemaakt in 1930. Eén van de meisje kennen we. Het meisje in het midden is Cornelia Kotten.

Cornelia (Corrie) Kotten is geboren op 31-08-1914 in Baarn, dochter van Willem Kotten en Jacoba de Ruiter. Corrie is overleden op 01-07-1992 in Baarn, 77 jaar oud. Corrie trouwde, 29 jaar oud, op 28-06-1944 met Marinus Johannes (Rinus) Machielse, 30 jaar oud. Rinus is geboren op 30-11-1913 in Amsterdam. Rinus is overleden op 28-05-1999 in Baarn, 85 jaar oud. Beroep: had een aardewerkgroothandel RIMAC (eerst aan de Bothalaan in Baarn, later in het koetshuis van Berg en Dal aan de Jacob van Lenneplaan in Baarn.)

Kind van Corrie en Rinus:
1 Jacoba Wilhelmin ...lees meer