Dit is de 44.211.755e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 1086 geplaatst op 6-12-2008 in de catagorie portretfoto.

Albertine Catharina Maria Smulders

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Dit is Albertine Catharina Maria Smulders.
Albertine Catharina Maria Smulders is geboren op 02-11-1871 in Rotterdam, dochter van Charles Eduard Victor Smulders en Johanna Maria Petronella Andreoli. Albertine is overleden op 10-04-1933 in Baarn, 61 jaar oud. Zij is begraven in Baarn, Katholieke begraafplaats Kerkstraat. Albertine Steenhoff-Smulders was een voor de oorlog zeer bekende publiciste en schrijfster van vele boeken, pleitbezorgster van de belangen van katholieke vrouwenorganisaties. Beroepen: Nederlandse dichteres en prozaschrijfster (Schrijfster van verzen, legenden, romans: Jan van Arkel, 1908; Jacoba van Beieren, 1908.), hoofdredactrice van De Kath. Vrouw, 1920.
Albertine trouwde met Petrus Hendricus Josephus (Piet) Steenhoff. Piet is geboren op 16-01-1866 in Utrecht, zoon van Wouter Steenhoff en Agatha van Dijk. Piet is overleden op 26-01-1945 in Baarn, 79 jaar oud. Hij is begraven op 29-01-1945 in Baarn, Katholieke begraafplaats Kerkstraat. Aanvullende informatie van Dhr. J. Steenhoff: Ik zag de foto van het graf van Petrus (Piet) Steenhoff en Albertine Steenhoff-Smulders, en inmiddels ook hun dochter Jook Steenhoff. Hieronder wat aanvullende informatie. Piet Steenhoff was journalist en hoofdredacteur van Het Centrum, een thans niet meer bestaand katholiek dagblad in Utrecht. Zelf ben ik ook journalist en een kleinzoon van zijn broer Willem Steenhoff, onderdirecteur van het Rijksmuseum, kunstcriticus, lithograaf, essayist en aan het begin van de vorige eeuw initiatiefnemer van de eerste Van Gogh-tentoonstelling. Piet was - anders dan zijn broer, die soms behoorlijk sarcastisch uit de hoek kon komen - een joviale kerel en zeer geliefd bij de medewerkers van Het Centrum. Ik weet dit omdat de chef zetterij van Het Binnenhof, een katholiek dagblad in Den Haag, mij in de jaren zestig vroeg of ik familie was. Zo kwamen wij aan de praat. Hij had nog onder Piet gewerkt en herinnerde zich onder meer dat hij zeer royaal was met sigaren. Dat waren Little Hollanders van Justus van Maurik. Hoe ik dat weet? Ik bezit een houten sigarendoosje met die naam, waarin de ivoren schaakstukken van Piet. Hij was een verdienstelijk schaker, broer Willem trouwens ook. Steenhoff was naast zijn hoofdredacteurschap actief in de politiek. Dit verklaart dat zich in zijn archief veel correspondentie bevond met ministers en andere politieke figuren. Ik weet niet waar dit archief is gebleven. [Op 3-2-2008 laat Dhr. J-M. F. Steenhoff weten dat hij inmiddels weet waar het archief nu is: ?Inmiddels is mij bekend dat het archief van Piet Steenhoff zich eveneens bij het Katholiek Documentatie Centrum bevindt.?]. Piet was Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was de zoon van een smid en wagenmaker aan de Mariaplaats in Utrecht. Het kan ook het Janskerkhof zijn geweest. Zijn vrouw Albertine (eigenlijk Albertina) Steenhoff-Smulders, geboren in Rotterdam, was een voor de oorlog zeer bekende publiciste en schrijfster van vele boeken, Maria-legenden en twee historische romans: "Jan van Arkel" en "Jacoba van Beieren". Wie haar werken nu leest, heeft een tikkeltje doorzettingsvermogen nodig, want het is nogal stichtelijk en katholiek. Ten onrechte wordt wel eens aangenomen dat zij ook schrijfster was van het boekwerkje "Meisje Luister Eens", met (tegenwoordig amusante) aanwijzingen voor een kuis leven door katholieke meisjes. Schrijfster daarvan was echter een andere Albertine (Schelfhout-van der Meulen). Zij was (mede)oprichtster van de Nationale Rooms-Katholieke Vrouwenbond, oprichtster en hoofdredacteur van het blad De Katholieke Vrouw en initiatiefneemster van een, alweer katholieke, beweging tegen alcoholmisbruik. Sociaal bewogen was zij zeker, maar ook dominant op het onaardige af, en een workaholic. Het werk ging vaak voor haar echtgenoot en dochter, die dit niet steeds konden waarderen. In de loop van haar carriere groeide zij uit tot een belangrijke katholieke, literaire en maatschappelijke persoonlijkheid. En dat voor een vrouw, in die tijd! Niemand kon om haar heen, soms zelfs nu niet. Want nog kortgeleden werd zij op Internet aangeduid als "de onvermijdelijke Albertine Steenhoff-Smulders". In villa "de Denne" aan de Molenweg 17 in Baarn moeten destijds heel wat geestelijke, literaire en wereldlijke prominenten bij haar en haar man een kopje thee hebben gedronken. Een plaquette aan de voorgevel herinnert aan haar wonen en werken in deze villa. Ik weet niet of dit gedenkteken er nog is, de laatste keer dat ik heb gekeken stond er een struik in de weg. Evenmin weet ik wie het initiatief voor deze plaquette heeft genomen. Bij de onthulling, nu zo?n vijfentwintig jaar geleden, waren de op het oog laatste nog levende vertegenwoordigers aanwezig van het ?Rijke Roomsche Leven?. Een sterk conservatief en in het geloof teleurgesteld gezelschap. Heilige Missen moesten weer in het Latijn en alle vernieuwingen in de kerk teruggedraaid. Toen ik daarop werd aangesproken, of zeg maar liever aangevallen - ik snap nog steeds niet waarom, want ik heb niets (meer) met het katholicisme en denk dat ze mij voor een ander hebben aangezien - heb ik ze in hun waarde gelaten. Albertine stond op het punt het Tweede Kamerlidmaatschap voor de Rooms Katholieke Staatspartij te aanvaarden, en dat zou zonder meer de bekroning van haar werk hebben betekend, toen zij zich moest terugtrekken wegens een ziekte die uiteindelijk tot haar overlijden zou leiden. Haar archief, dat twee strekkende meters schijnt te beslaan, bevindt zich bij het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Dochter Jook (Joke) bleef ongehuwd en heeft vrijwel tot haar overlijden in "de Denne" gewoond. Zij schreef onder andere jeugdboeken en toneelstukken, daarnaast was zij betrokken bij de KRO Schoolradio. Stukken van haar bevinden zich eveneens bij het KDC NB: In Soest bestaat de Steenhoffstraat. Deze is vernoemd naar pastoor mgr. Wilhelmus Steenhoff, afkomstig uit hetzelfde nest in Utrecht, maar een generatie eerder. In "de Denne" hing overigens een pentekening waarop de pastoor aan de achterzijde had aangetekend dat deze was gemaakt door Andreas Schelfhout. Oktober 2006 J-M. Steenhoff Beroep: hoofdredacteur van Het Centrum.
Kind van Albertine en Piet:
1 Joanna Francisca Agatha (Jook) Steenhoff, geboren op 18-08-1905 in Baarn. Jook is overleden op 06-06-1998 in Leusden, 92 jaar oud. Zij is begraven in Baarn, Katholieke begraafplaats Kerkstraat. Notitie bij Jook: Heeft vrijwel tot haar overlijden in "de Denne" gewoond. Zij schreef onder andere jeugdboeken en toneelstukken, daarnaast was zij betrokken bij de KRO Schoolradio. Stukken van haar bevinden zich eveneens bij het KDC. Beroep: schrijfster.

Datering van de afbeelding: ca. 1930
Bron: www.geheugenvannederland.nl
Fotograaf: B. Huisingh, Baarn
Gevraagd: Meer informatie over deze familie.
Meer van dit soort oude foto's van Eemlanders.

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Albertine Catharina Maria Smulders is geboren op 02-11-1871 en overleden op 10-04-1933.