Dit is de 28.631.127e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 2178 geplaatst op 13-6-2010 in de catagorie portretfoto.

Pieter van Paridon en Antje van Velsen

Klik hier voor een vergroting van deze foto
Klik hier om een mooie fotoafdruk te bestellen

Dit zijn Pieter van Paridon en Antje van Velsen.

Pieter van Paridon is geboren op 29 mei 1808 in Rijnsburg, zoon van Hendrik van Paridon en Antje Ciggaar. Pieter is overleden op 7 augustus 1896 in Baarn, 88 jaar oud. Notitie bij Pieter: Pieter van Paridon werd in 1830 door J. Huydecoper, kasteelheer van Groeneveld, als bedrijfsboer aangesteld op ????n van de boerderijen die hij op het landgoed liet bouwen. Uittreksel uit een krantenartikel: Utrechtse Courant 14-2-1941, Namen die voortleven, De geslachten Van Paridon en Huurdeman: Ligt aan de geschiedenis van het kasteel "Groeneveld" een groot deel van de Baarnsche historie ten grondslag, ook aan de boerderijen, welke op deze buitenplaats on het lommer van eeuwenoude eiken schuilgaan, zijn de herinneringen verbonden, die waard zijn aan de vergetelheid ontrukt te worden. Als men de statige oprijlaan van "Groeneveld" afziet in de richting Baarn, dan ligt links aan de breede zijlaan een boerenhofstede welke voor ruim honderd jaar bij toeval aan zijn bewoners kwam. Hier ligt de bakermat van de familie Van Paridon, waarvan een afstammeling in het geheele aartsdiocees bekend is, n.l. Mgr. D. Huurdeman. We zeiden, dat het toeval was, dat de familie Van Paridon zich aldaar vestigde en hierin schuilt geen overdrijving. De kasteelheer mr. J. Huydecoper had zich ????n van de jaren, gelegen tusschen 1825 en 1830 naar Leiden begeven om zijn veestapel aan te vullen. Bij toeval maakte hij de thuisreis in de roef van de trekschuis kennis met iemand die een drietal koeien in Woerden moest afleveren. Met dezen Pieter van Paridon had de kasteelheer een geanimeerd gesprek over de drooglegging van Haarlemmermeer, dat eindigde met de vraag van den heer Huydecoper of Paridon geen bedrijfboer op "Groeneveld" wilde worden. De Vraag kwam wel onverwacht, maar Paridon accepteerde, ofschoon zijn jeugige vrouw Anna van Velsen, met wie hij kort tevoren in het huwelijksbootje was gestapt, van niets af wist. De ruil heeft hun nooit ???..[onleesbaar] zij zijn beiden tot hun dood Baarnaars gebleven. Zoowel Paridon als Antje van Velsen, zijn vrouw, waren Rijnsburgers van geboorte, met dit verschil dat Antje een Hollandschen en Pieter een Franschen vader had, die na de bezettingstijd was blijven wonen. [correctie: Peter had geen Franse Vader EvdE]. Het moeten twee bijzondere menschen geweest zijn, van wie de vrouw ????k bij de pinken was en het verstond met haar man de boerderij te besturen. Weliswaar ontving zij ook hierin de bekwame hulp van elk harer tien kinderen, maar alle draden van het bedrijf kwamen en gingen door haar handen. De Leische kaas die zij hier invoerden, bezorgde hun in Baarn en omstreken een goeden naam. Ook uit het feit dat verschillende kunstenaars door hun koppen ge??nspireerd, in steen en verven hun nagedachtenis voor de komende geslachten bewaarden, mogen we deze gevolgtrekking maken. Het valt ook te verklaren, dat zij op verschillende manieren vereeuwigd werden, daar mr. Johan Huydecoper op zeer intiemen voet met zijn onderhoorigen omging, (want werd zelfs niet ????n der kinderen naar zijn vrouw Louise vernoemd) en kunstenaars, zoowel schilders als dichter van naam gastvrijheid op zijn schitterend landgoed verleende. Een getuigenis, hoe deze kasteelheer was lett Potgieter "Het Grootje van Eemnes" in den mond, bij zijn sterven in 1836:
Er was rouwe op het Huis
Er was rouwe in de kluis,
Toen de Heer het gebed had verworpen,
Want zoolang als hij leed,
Ging een biddende kreet,
Als een offerand op uit de dorpen.

Toen de doodsmare kwam,
Zie mijn wangen zijn stram,
Maar ik schreide als het kind van mijn kind'ren!

In den schamelen nood,
Gaf hij meer nog dan brood,
Als een vriend had hij troost voor zijn minderen.

Ik ben de eenige niet,
Neen zoo ver in 't verschiet,
Uit de schouwen daar rookwoljes rijzen,
En ge sikkels in 't graan
Door de Eemnessers ziet slaan,
Zullen dankbare harten hem prijzen.

We kunnen de geschiedenis van de tien kinderen niet op den voet volgen, zij allen huwden en bleven in Baarn; alleen de oudste zoon Hein vertrok naar de plaats vanwaar zijn vader gekomen was. E??n der dochters Anna Petronella van Paridon, die op de hofstede den 5en September van het jaar 1849 geborenwerd, trouwde den 14en November van het jaar 1876 met Johannes Huurdeman uit Hooland en zij vestigden zich in Hamersveld. Hier werden drie van hun elf kinderen geboren, onder wie ook Theodorus op den 5en Januari van het jaar 1878. [Zie verder onder Theodorus Huurdeman.]
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 4 mei 1832 in Katwijk met Antje van Velsen, 23 jaar oud. Antje is geboren op 9 maart 1809 in Voorschoten, dochter van Arie van Velsen en Cornelia Mooiman. Antje is overleden op 22 april 1903 in Soest, 94 jaar oud. Notitie bij Antje: ook Antje van Velzen
Kinderen van Pieter en Antje:
1 Hendrik (Hein) van Paridon, geboren op 16 december 1833 in Baarn. Hein is overleden. Hein trouwde, 33 jaar oud, op 26 april 1867 in Oegstgeest met Cornelia van Oosten, ongeveer 29 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Hein en Cornelia: In een krantenartikel van 14-2-1941 in de Utrechtse Courant stond een uitvoerig artikel onder de kop: "Namen die voortleven". De geslachten Van Paridon en Huurdeman worden daarin beschreven. Hierin wordt tevens vermeld dat oudste zoon Hein, geboren in Baarn op 16-12-1833 "vertrok naar de plaats vanwaar zijn vader gekomen was". Aannemelijk is dus dat Hendrik (Hein) terug naar Rijnsburg gegaan is. Cornelia is geboren omstreeks 1838 in Oegstgeest, dochter van Theodorus van Oosten en Wilhelmina van Duin. Cornelia is overleden.
2 Cornelia van Paridon, geboren op 28 december 1835 in Baarn. Cornelia is overleden op 17 februari 1879 in Baarn, 43 jaar oud. Cornelia:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 13 juni 1864 in Baarn met Nicolaas Fennes, ongeveer 42 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1822 in Amersfoort, zoon van Arie Fennes en Everarda van Esveld. Nicolaas is overleden op 14 september 1870 in Baarn, ongeveer 48 jaar oud. Nicolaas is weduwnaar van Reijertje Butzelaar (1825-1862), met wie hij trouwde op 10 november 1860 in Baarn.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 16 oktober 1871 in Baarn met Anthonius Overgoor, ongeveer 33 jaar oud. Anthonius is geboren omstreeks 1838 in Nijkerk, zoon van Bernardus Overgoor en Johanna van Werven. Anthonius is overleden na 1879, minstens 41 jaar oud.
3 Cornelis van Paridon, geboren omstreeks 1839 in Baarn. Cornelis is overleden op 14 oktober 1926 in Soest, ongeveer 87 jaar oud. Beroep: landbouwer.
Cornelis:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 11 april 1864 in Baarn met Wilhelmina Bouwmeester, ongeveer 26 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1838 in Baarn, dochter van Jan Bouwmeester en Leentje Hagen. Wilhelmina is overleden v????r 1878, ten hoogste 40 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 1 mei 1878 in Hoogland met Aaltje Tijmense, ongeveer 30 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1848, dochter van Gijsbert Tijmense en Grietje van de Kooij. Aaltje is overleden na 1926, minstens 78 jaar oud.
4 Adrianus van Paridon, geboren op 9 oktober 1840 in Baarn. Adrianus is overleden op 14 april 1843 in Baarn, 2 jaar oud.
5 Anthonie van Paridon, geboren omstreeks 28 februari 1842. Anthonie is overleden op 28 juli 1842 in Baarn, ongeveer 5 maanden oud.
6 Anthonie van Paridon, geboren op 2 maart 1843 in Baarn. Anthonie is overleden op 2 maart 1923 in Baarn, 80 jaar oud. Hij is begraven op 6 maart 1923 in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat. Notitie bij Anthonie: ook Antonie van Paridon, Antonius van Paridon Anthonie trouwde, 31 jaar oud, op 17 april 1874 in Baarn met Arrisje Koelen, 25 jaar oud. Arrisje is geboren op 17 november 1848 in Baarn, dochter van Gerrit Koelen en Maria Bouwmeester. Arrisje is overleden op 30 maart 1913 in Baarn, 64 jaar oud. Zij is begraven in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat. Notitie bij Arrisje: ook Everarda Koelen.
7 Adrianus (Arie) van Paridon, geboren op 10 mei 1844 in Baarn. Arie is overleden op 16 december 1916 in Baarn, 72 jaar oud. Hij is begraven op 19 december 1916 in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat. Beroep: melkslijter. Arie trouwde, 33 jaar oud, op 24 april 1878 in Hoogland met Everarda Maria Ebbenhorst, 27 jaar oud. Everarda is geboren op 6 oktober 1850 in Hoogland, dochter van Hendrik Ebbenhorst en Maria Schouten. Everarda is overleden op 11 november 1920 in Hoogland, 70 jaar oud. Zij is begraven op 15 november 1920 in Hoogland, Roomsch Katholiek Kerkhof.
8 Johanna Louise van Paridon, geboren op 11 januari 1846 in Baarn. Johanna is overleden op 19 januari 1917 in Baarn, 71 jaar oud. Notitie bij Johanna: ook Johanna Louisa van Paridon, Louisa van Paridon. Johanna Louise werd vernoemd naar de echtgenote van Mr. J. Huydecoper, eigenaar van Groeneveld. Vader Pieter was bedrijfboer in dienst van Huydecoper op het landgoed. De echtgenote van Huydecoper heette Louise. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 18 november 1870 in Baarn met Arnoldus Schoonderbeek, 24 jaar oud. Arnoldus is geboren op 13 oktober 1846 in Baarn, zoon van Peter Geurtse Schoonderbeek en Cornelia Butzelaar. Arnoldus is overleden op 14 juni 1900 in Baarn, 53 jaar oud.
9 Petrus (Pieter) van Paridon, geboren op 17 april 1848 in Baarn. Pieter is overleden op 14 maart 1919 in Amsterdam, 70 jaar oud. Hij is begraven op 17 maart 1919 in Amsterdam, R.K. Kerkhof Sint Barbara. Beroep: brandstoffenhandelaar. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 3 november 1874 in Eemnes met Jannetje van 't Klooster, 25 jaar oud. Jannetje is geboren op 7 december 1848 in Eemnes, dochter van Pieter Janse van 't Klooster en Geertje Maria Ebbenhorst. Jannetje is overleden op 3 december 1898 in Amsterdam, 49 jaar oud. Zij is begraven op 7 december 1898 in Amsterdam, Rooms Katholieke Kerkhof St. Barbara.
10 Johanna Petronella van Paridon, geboren op 5 september 1849 in Baarn. Johanna is overleden op 29 juni 1912 in Baarn, 62 jaar oud. Notitie bij Johanna: ook Anna Petronella van Paridon, Anna Petronella Pendom Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 10 november 1876 in Baarn met Joannes Huurdeman, 32 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Johanna en Joannes: Johanna Petronella en Joannes kregen elf kinderen waarvan drie in Hamersveld geboren werden. Joannes is geboren op 2 november 1844 in Hoogland, zoon van Dirk Huurdeman en Willemijntje (Willempje) van de Hoef. Joannes is overleden op 1 augustus 1934 in Apeldoorn, 89 jaar oud.
11 Alida van Paridon, geboren op 14 december 1850 in Baarn. Alida is overleden op 15 mei 1920 in Utrecht, 69 jaar oud. Alida trouwde, 31 jaar oud, op 12 mei 1882 in Baarn met Johannes Daatzelaar, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 16 juni 1855 in Baarn, zoon van Hendrik Daatzelaar en Geertje van de Heijsteeg. Johannes is overleden op 23 maart 1928 in Baarn, 72 jaar oud.
12 Helena van Paridon, geboren op 29 januari 1854 in Baarn. Helena is overleden op 26 januari 1926 in Rosmalen, 71 jaar oud. Zij is begraven op 29 januari 1926 in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat. Notitie bij overlijden van Helena: Niet zeker of Helena in Baarn begraven is, maar aangezien het bidprentje in Baarn gedrukt is en haar echtgenoot ook in Baarn begraven is, is dat wel aannemelijk. Helena trouwde, 25 jaar oud, op 20 juni 1879 in Baarn met Rijk Daatzelaar, 38 jaar oud. Rijk is geboren op 9 augustus 1840 in Baarn, zoon van Hendrik Daatzelaar en Geertje van de Heijsteeg. Rijk is overleden op 21 februari 1911 in Baarn, 70 jaar oud. Hij is begraven op 24 februari 1911 in Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat. Rijk is weduwnaar van Rijkje Hilhorst (1811-1879), met wie hij trouwde op 7 mei 1864 in Bunschoten. Notitie bij Rijk: ook Rijk Daatselaar, Richardus Daatzelaar

Datering van de afbeelding: ca. 1896
Bron: Mevr. A.C.M. de Kruijf-Van Paridon, Baarn
Fotograaf: M. Kosters, Laanstraat D109, Baarn
Gevraagd: Meer oude foto's die betrekking hebben op het Eemland en zijn bewoners.

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Pieter van Paridon is geboren op 29-05-1808 en overleden op 07-08-1896.
2. Antje van Velsen is geboren op 09-03-1809 en overleden op 22-04-1903.