Dit is de 43.470.506e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 229 geplaatst op 10-11-2007 in de catagorie dokument.

Brief overlijden Jan Pen, burgemeester van Baarn

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Op 19 augustus 1858 schreef de directeur van het Kabinet des Konings een brief aan Harmanus Pen vanwege het overlijden van zijn broer Jan Pen, burgemeester van Baarn: Hier volgt de transcriptie:

Wiesbaden, den 19: Augs 1858
De Koning heeft met leedwezen uit Uwen brief van den 15 dezer het overlijden vernomen van Uwen Broeder, den Wel Edel Geboren Heer Jan Pen, burgemeester van Baarn en Eemnes, en is mij dien tengevolge door Zijne Majesteit opgedragen Uw Wel Edel Geboren deswege Hoogst Deszelfs deelneming te betuigen, vergezeld van den wensch, dat de Voorzienigheid Uw Wel Edel Geboren en de verdere betrekkingen van den overledene de noodige kracht moge schenken, om dat verlies gelaten en onderworpen te dragen. Ik heb de eer mij door dezen van Zijne Majesteits bevelen te kwijten.
De Directeur van het Kabinet des Konings.

Deze koning was Koning Willem III.

Datering van de afbeelding: 19-8-1858
Bron: Dhr. E. van de Steeg, Baarn
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd:

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn: