Dit is de 44.098.512e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 232 geplaatst op 10-11-2007 in de catagorie dokument.

Verzoek tot aanstelling Franciscus Pen als notaris te Baarn deel 1

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Dit is een bijzonder document. In het jaar 1884 vindt Harmanus Pen, notaris te Baarn het welletjes. Hij wil zijn functie als notaris neerleggen en genieten van de tijd die hij nog heeft. Hij dient daarvoor zijn aanvraag tot ontslag in bij Koning Willem III. Tegelijkertijd schuift hij zijn zoon Franciscus naar voren als zijn opvolger. De tekst die hij schreef aan de koning heeft hij voor zichzelf ook genoteerd. Dit is het document dat hij als copie voor zichzelf schreef. Op de achterzijde schrijf hij de tekst die zijn zoon in zijn sollicitatiebrief zou gebruiken.
Harmanus zou kort daarna sterven en zoon Franciscus zou hem inderdaad gaan opvolgen. Hieronder volgt de tekst van het verzoek tot ontslag van Harmanus Pen zoals hier afgebeeld:

Aan zijne majesteit den Koning der Nederlanden.
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen. Hermanus Pen notaris ter standplaats Baarn, dat de rekwisitrant in het jaar ..... door zijne majesteit den Koning Willem de ..... (doorgehaald) tot notaris te Baarn is benoemd en alzoo gedurende de ...... jaar die betrekking heeft vervuld. Dat de rekwistrant thans den ouderdom van 69 jaar heeft bereikt en zijne nog overige levensjaren in rust wenscht door te brengen. Reedenen waarom de rekwistrant de vrijheid neemt uwe majesteit eerbiedig te verzoeken hem uit zijn betrekking als notaris te ontslaan in het vertrouwen dat het uwe majesteit moge behagen in zijne plaats zijnen zoon Mr. Frans Pen als notaris aan te stellen.

Datering van de afbeelding: 1884
Bron: Dhr. E. van de Steeg, Baarn
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd:

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn: