Dit is de 43.700.350e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 3916 geplaatst op 16-05-2015 in de catagorie portretfoto.

Willem Bos

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Dit is Willem Bos.

Willem Bos is geboren op 27-12-1893 in Oirschot, zoon van Johannes Bos en Maaike van der Woude. Willem is overleden op 23-11-1960 in Baarn, 66 jaar oud. Hij is begraven op 26-11-1960 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Notitie bij Willem: Direct na de Tweede Wereldoorlog, na de 5e mei 1945, trad Willem Bos in het bestuur van Baarn op, met assistentie van enkele plaatsgenoten. Toen het na dolle dinsdag duidelijk werd, dat het met de Duitse overheersing op een einde liep, deed de Baarnse verzetsbeweging een beroep op Willem Bos, voorbereidingen te treffen, opdat zo spoedig mogelijk een normale gang van zaken gewaarborgd kon worden. Willem Bos accepteerde dit en werd niet alleen als tijdelijk bestuurder van Baarn aangewezen, maar ook als districtshoofd van geheel Eemland. Op 5 september 1939 is hij al als lid van de Baarnse gemeenteraad toegetreden en bleef dit tot op het moment, dat de gemeenteraad op 29 augustus 1942, onder druk van het Duitse bewind naar huis gezonden werd. Bos hield na de bevrijding nauw contact met de Baarnse verzetsbeweging en met het provinciaal bestuur, dat langzamerhand orde op zaken kon stellen. Op 17 juli 1945 werd hij door de toenmalige Commissaris der Koningin benoemd als wethouder van Baarn en eerste plaatsvervangende Burgemeester. Op 16 maart 1946 werd Mr. F.J. van Beeck Calkoen benoemd tot burgemeester van Baarn en op 30 maart werd hij in een daartoe door dhr. Bos bijeengeroepen raadsvergadering geinstalleerd. Willem Bos trok zich daarna terug uit het plaatselijke politieke leven en bracht zijn zaken, die tijdens de oorlog tot stilstand waren gekomen, tot grote bloei. Willem Bos, die in de kurken-industrie in Europa een voorname rol innam, opende een capsulenfabriek te Soest. Beroepen: Koopman in kurk, wethouder en waarnemend burgemeester van Baarn.
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 07-04-1921 in Vleuten met Magdalena Cornelia (Mas) Pleijsier, 27 jaar oud. Mas is geboren op 16-12-1893 in Vleuten, dochter van Willem Pleijsier en Belia Johanna Dogterom. Mas is overleden op 16-07-1986 in Baarn, 92 jaar oud. Zij is begraven in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan.

Kinderen van Willem en Mas:
1 Willem Peter Helge (Wim) Bos, geboren op 15-03-1922 in Shanghai. Wim is overleden op 10-12-2011 in Baarn, 89 jaar oud. Hij is gecremeerd op 16-12-2011 in Bilthoven, crematorium Den en Rust. Wim trouwde met Titia Alberda.
2 Belia Aukje Magdalea (Bea) Bos, geboren op 14-09-1924 in Shanghai. Bea trouwde met J.J. Ypma.
3 Jan Gerrit Bos, geboren op 27-03-1927 in Shanghai. Jan is overleden op 30-10-2009 in East Grinstead, U.K., 82 jaar oud. Hij is gecremeerd op 09-11-2009. Jan trouwde met Anna C. (Annelien) Jiskoot. Annelien is een dochter van Gustaaf Hendrik Jiskoot en Anna Pierson.
4 A.R. (Auke) Bos, geboren op 02-08-1930 in Vleuten. Auke trouwde met F. Stam.

Datering van de afbeelding: ca. 1958
Bron: Mevr. B.A.M. Ypma-Bos, Baarn
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd: Meer oude foto's van Baarnaars.

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Willem Bos is geboren op 27-12-1893 en overleden op 23-11-1960.