Dit is de 42.595.825e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 5067 geplaatst op 28-12-2022 in de catagorie bedrijven.

Sigarenmagazijn Oud-Rotterdam, Arie Elshout

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Dit is Sigarenmagazijn Oud-Rotterdam, Laanstraat 18a in Baarn, eigenaar Arie Elshout.

Arie Elshout is geboren op dinsdag 30 oktober 1883 in Rotterdam, zoon van Willem Elshout en Inga Carina Overvliet. Arie is overleden op dinsdag 2 december 1969 in Baarn, 86 jaar oud.Hij is begraven op zaterdag 6 december 1969 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Beroepen: letterzetter winkelier in sigaren (Sigarenmagazijn Oud-Rotterdam, Laanstraat 18a, Baarn) Arie trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 19 juli 1911 in Rotterdam met Johanna Koetsier, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Johanna: Reeds op 12-jarige leeftijd ging Arie Elshout naar de drukkerij van het Rotterdams Nieuwsblad, waar hij zijn opleiding genoot als handzetter. In 1919 moest hij vanwege zijn minder goede gezondheid zijn vak vaarwel zeggen. Hij was toen werkzaam bij Drukkerij en Cartonnagefabriek Hoefmans te Rotterdam. Dankzij de steun van zin patroon kon hij zich vestigen als sigarenwinkelier aan de Vijverhofstraat. Binnen enkele jaren slaagde Arie erin een drukke klantenzaak op te bouwen. Onder de Rotterdamse sigarenwinkeliers nam hij een vooraanstaande plaats in. Hij werd voorzitter van de afdeling Rotterdam van de Algemene Nederlandse Bond van Sigarenwinkeliers en is dit tot aan zijn vertrek naar Baarn gebleven. Tijdens de bombardementen in Rotterdam, op 14 mei 1940, werden ook de woning en sigarenwinkel van de familie Elshout aan de Vijverhof totaal verwoest. Samen met hun 14-jarige dochter trokken Arie Elshout en Johanna Koetsier naar Baarn, waar hun jongste zoon werkzaam was in een kappersbedrijf. Dankzij de spontane hulp van enkele Baarnse ingezetenen, slaagde Arie Elshout er in oktober 1940 in het winkelpand Laanstraat 18a, tegenover de Oranjestraat, te huren en de erachter gelegen woning woning in te richten. Op 30 oktober opende hij in dit pand zijn sigarenmagazijn "Oud-Rotterdam". Ruiim 20 jaar is Arie Elshout als sigarenwinkelier aan de Laanstraat gevestigd geweest. In 1961 kreeg het echtpaar een bejaardenwoning aan Jan Steenlaan 11 toegewezen. Hoewel Arie Elshout jarenlang veel last van zijn maag had heeft hij toch de leeftijd van de sterken mogen bereiken. De laatste jaren had hij minder maagklachten dan vroeger. Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren. Twee zoons en een dochter. In 1943 is de jongste zoon, Leendert, na een kort ziekbed, op 26 jarige leeftijd in Baarn overleden.
Bron: Baarnsche Courant (1961)
Johanna is geboren op zondag 25 mei 1884 in Rotterdam, dochter van Leendert Koetsier en Bastiaantje de Jong. Johanna is overleden op donderdag 14 mei 1970 in Baarn, 85 jaar oud.Zij is begraven op dinsdag 19 mei 1970 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan.

Kinderen van Arie en Johanna:
1 Arie Willem Elshout, geboren op zaterdag 13 april 1912 in Rotterdam. Arie is overleden op zaterdag 1 november 1980 in Delft, 68 jaar oud.Hij is begraven op donderdag 6 november 1980 in Delft, algemene begraafplaats Jaffa. Beroep: boekbinder Arie trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 9 juni 1937 in Rotterdam met Beatrix Koedood, 25 jaar oud. Beatrix is geboren op vrijdag 29 december 1911 in Rotterdam, dochter van Arie Koedood en Anna Leeuwenburgh. Beatrix is overleden.
2 Leendert Elshout, geboren op maandag 11 juni 1917 in Rotterdam. Leendert is overleden op woensdag 24 maart 1943 in Baarn, 25 jaar oud.Hij is begraven op maandag 29 maart 1943 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Beroep: handelsvertegenwoordiger
3 Inga Carina Johanna Elshout, geboren op zondag 31 januari 1926 in Rotterdam. Inga is overleden op vrijdag 9 maart 2018 in Baarn, 92 jaar oud.Zij is begraven op vrijdag 16 maart 2018 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Inga trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 7 mei 1947 in Baarn met Gijsbertus Hermanus Gerardus (Bertus) Lambrechts, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Inga en Bertus: Inga Elshout is geboren in Rotterdam. In 1940 kwam zij door de bombardementen op Rotterdam terecht bij een vroegere buurvrouw die een kapperszaak in Baarn had. Haar vader begon een sigarenzaak in Laanstraat 18a. Bertus Lambrechts is geboren en getogen Baarnaar. Zijn vader had een smederij aan het einde van de Zandvoortweg. Bertus bezocht de Oorsprong lagere school en daarna de ambachtschool. Zoals gebruikelijk zette zoon Bertus de zaak van zijn vader voort. De laatste twee jaren van de oorlog was Bertus in een plaats nabij Hannover tewerkgesteld. Aanvankelijk moest hij werken aan een spoorlijn, maar dat werk vond hij niet leuk. In het dorp hoorde hij een smid op een aambeeld slaan. Hij liep naar de smederij en vroeg of hij daar kon werken. Na het maken van een foto en het plaatsen van een handtekening werd hij knecht van de smid en hoefde hij niet meer aan de spoorlijn te werken. Twee jaar deed hij dat werk. In Duitsland werd hij Willy genoemd. Na het einde van de oorlog ging hij lopend en op een open spoorwagon terug naar Nederland. Daar bleek zijn vriendin te zijn overleden. Eigenlijk wilde Bertus meteen weer weg, maar het liep anders. Op de verjaardag van Prins Bernard was het feest in het dorp en daar leerde hij Inga kennen. Het was direct dik aan. Op 7 mei 1947 trouwde het stel. In koetsjes werd de rit naaar het gemeentehuis gemaakt. Korte tijd woonden ze in bij de ouders van Inga. Later verhuisden ze naar een woning met smederij aan de Zandvoortweg. Bertus nam de smederij van zijn vader over en in de topjaren had hij vijf man in dienst. Het was een druk bestaan. Enerzijds het werk in de smederij en ’s avonds de administratie bijhouden. Naast het smeden van sierwerk werden paarden beslagen, wenteltrappen en kachels etc. gemaakt. In de stallen van Paleis Soestdijk, bezig met het beslaan van de paarden, had hij een vluchtige ontmoeting met Prins Bernhard, die hem altijd is bijgebleven. Op 50-jarige leeftijd stopte Bertus met de smederij en trad in dienst bij Conimex op De Noordschil. Tot zijn pensionering ontfermde hij zich over de technische installaties. Inga runde het huishouden, wat met vijf kinderen een drukke bedoening was. Daarnaast ging zij achter wanbetalers aan en onderhield fietsend door Baarn de sociale contacten. Bertus en Inga zijn na een kort uitstapje naar de Esdoornlaan in het woonhuis met smidse aan de Zandvoortweg blijiven wonen. De tuin werd opgesierd met kabouters. De laatste jaren zat Inga in een verpleeghuis waar Bertus haar regelmatig bezocht.
Bron: Baarnsche Courant (2017)
Bertus is geboren op vrijdag 5 september 1924 in Baarn, zoon van Abraham Johannes Lambrechts en Gerarda Elisabeth Lablans. Bertus is overleden op donderdag 10 maart 2022 in Baarn, 97 jaar oud.Hij is begraven op donderdag 17 maart 2022 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Beroep: hoefsmid.

Datering van de afbeelding:
Bron: Coll. Geheugenvanbaarn.nl
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd:

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Arie Elshout is geboren op 30-03-1883 en overleden op 02-12-1969.