Dit is de 44.109.367e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 5185 geplaatst op 14-03-2023 in de catagorie portretfoto.

Emil Siegmund Enthoven

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Dit is Emil Siegmund Enthoven.

Emil Siegmund (Emile) Enthoven is geboren op zaterdag 6 september 1873 in Amsterdam, zoon van Henri Eduard Enthoven en Susette Alsberg. Emile is overleden op woensdag 22 februari 1950 in Baarn, 76 jaar oud.Hij is begraven op zaterdag 25 februari 1950 in Amsterdam, Zorgvlied. Notitie bij Emile: De heer Enthoven was gedurende 40 jaar een vooraanstaande figuur in de Amsterdamse tabakswereld. Als 21-jarige jongeman trad hij bij de vroegere firma Herschel Enthoven & Co. in dienst, van welke firma hij 20 jaren deelgenoot was. In de eerste wereldoorlog bekleedde hij vele functies, zoals gedelegeerde van het Algemeen Tabaks Syndicaat en gedelegeerd lid van de raad van toezicht van het Rijksbureau voor Tabak, waarvan hij de dagelijkse leiding had. In 1918 werd hij benoemd tot lid van de Staatscommissie tot Herziening der Tabakswet. In 1919 werd de heer Enthoven gekozen tot gedelegeerd commissaris der Deli-Mij., welke functie hij tot 1940 bekleedde. In 1921 volgde de benoeming tot gedelegeerd lid van de raad van bestuur van de toen opgerichte Cultuur Mij. „De Oostkust”. Bij de oprichting van de K.N.I.L.M., aan welker voorbereiding de heer Enthoven een werkzaam aandeel had, werd hij benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Ook voor de rubbercultuur heeft de heer Enthoven steeds bijzondere belangstelling getoond; zo heeft hij indertijd aan de voorbereiding van de rubberrestrictie krachtige medewerking verleend. De heer Enthoven was een der vooraanstaande Amsterdamse kooplieden, die zich in het begin van deze eeuw te Baarn vestigden. In het openbare leven der gemeente heeft hij vooral op sociaal gebied verschillende functies bekleed. In 1912 nam hij met mej. A. Pierson (nu mevrouw Jiskoot-Pierson) het initiatief tot de oprichting van de Vereniging „Centrale Armenzorg”. Gedurende 28 jaar is de heer Enthoven voorzitter van deze vereniging geweest. In 1914 richtte hij met de heren Wijkamp, Beets en van Ditzhuyzen een Steun- en vluchtelingencomité voor Belgische vluchtelingen op. Voor het vele werk, dat de heer van Enthoven op economisch, sociaal en charitatief gebied heeft verricht, heeft hij twee Koninklijke onderscheidingen ontvangen. Hij was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en officier in de Orde van Oranje Nassau. Beroepen: gedelegeerde commissaris van Deli Maatschappij koopman lid van de Raad van Bestuur van KLM
Emile:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 27 januari 1903 in Amsterdam met Sara Nelly (Saar) Hijmans. Saar is geboren op dinsdag 21 december 1976 in Rotterdam, dochter van Hijman Jacobus Hijmans en Sara Kerdijk. Saar is overleden op dinsdag 7 juni 1938 in Baarn.Zij is begraven op vrijdag 10 juni 1938 in Amsterdam, Zorgvlied.
(2) trouwde, 66 jaar oud, op donderdag 28 september 1939 in Baarn met Anna Gertrude Schouten, 36 jaar oud. Anna is geboren op maandag 17 augustus 1903 in Amsterdam, dochter van Antonie Eduard Schouten en Maria Oudegeest. Anna is overleden op donderdag 9 juli 1987, 83 jaar oud.Zij is begraven op maandag 13 juli 1987 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan.

Kinderen van Emile en Saar:
1 Henri Emile (Emile) Enthoven, geboren op zondag 18 oktober 1903 in Amsterdam. Emile is overleden op woensdag 27 december 1950 in New York, 47 jaar oud.Hij is begraven op zaterdag 16 juni 1951 in Amsterdam, Zorgvlied. Notitie bij Emile: Hij doorliep het gymnasium in Hilversum en legde in 1921 het staatsexamen af. Hij schreef zich in als student Rechten aan de Universiteit van Utrecht, maar verwisselde die studie voor Geschiedenis. In 1929 promoveerde hij echter aan de Universiteit van Amsterdam tot Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte met een proefschrift getiteld Van Tanger tot Agadir. Daarna werd hij privaatdocent in de Diplomatieke Geschiedenis aan de Leidse Hogeschool en in 1930 aan Universiteit van Amsterdam. In 1935 solliciteerde hij bij de voorloper van het Zentrum für Niederlande-Studien, maar werd niet aangenomen. Hij vertrok in 1939 naar de Verenigde Staten, alwaar hij in 1941 de functie van algemeen secretaris bekleedde van Nederlands Studiegroep voor Reconstructie en Netherlands Research Institute of America. Tevens was hij er advisor van de UNO (Information Office New York).
Zijn muziekopleiding kreeg hij van Johan Wagenaar in Utrecht en Franz Schreker aan de Universiteit voor de Kunsten te Berlijn. Zijn pianoleraren waren zijn moeder (begenadigd violiste en pianiste), Willem Andriessen en Eisner. Dirigeren leerde hij bij Felix Weingartner. Hij was voor een jaar dirigent van het Utrechts Studenten Orkest (1926). In de jaren 1932 tot 1935 schreef hij over muziek in het Algemeen Dagblad. Hij schreef voorts de muziek voor het huwelijk van Juliana der Nederlanden en Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Tot slot schreef hij (mee aan) artikelen voor de Encyclopædia Britannica en Grove Dictionary of Musicand Musicians. In 1976 werd over hem een kleine tentoonstelling gehouden in het Gemeentemuseum Den Haag Beroep: componist / jurist
2 Susette Nelly Enthoven, geboren in 1906. Susette is overleden in 1982, 75 of 76 jaar oud.
3 Vera Ingeborg Enthoven, geboren omstreeks 1909 in Amsterdam. Vera is overleden.Vera trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 30 maart 1932 in Baarn met Gerrit Willem van der Does, 37 jaar oud. Gerrit is geboren op zondag 25 november 1894 in Arnhem, zoon van Johann Adriaan van der Does en Martina Aletta Gooszen. Gerrit is overleden. Beroep: landsadvocaat

Kind van Emile en Anna:
4 Marius Emile Eduard Enthoven, geboren in november 1940 in Baarn. Marius trouwde met L.I.M. Kolfschoten.

Datering van de afbeelding: Ca. 1938
Bron:
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd:

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Emil Siegmund Enthoven is geboren op 06-09-1873 en overleden op 22-02-1950.