Dit is de 43.502.534e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 5215 geplaatst op 05-04-2023 in de catagorie portretfoto.

Johannes David Daniël de Smit

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Dit is Johannes David Daniël de Smit.

Johannes David Daniël de Smit is geboren op donderdag 25 februari 1864 in Sluis, zoon van Daniel de Smit en Maria Petronella (Marie) le Roij. Johannes is overleden op zaterdag 5 april 1924 in Baarn, 60 jaar oud.Hij is begraven op woensdag 9 april 1924 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Notitie bij overlijden van Johannes: Op grafmonument staat vermeld: Zijn ijveren in de vereeniging voor maatschappelijk werk doet hem leven. Ook nadat hij gestorven is. Zijne medewerkers. Beroep: onderwijzer aan de Julianaschool te Baarn
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 25 mei 1892 in Monnickendam met Neeltje (Nelly) de Heer, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Nelly: Het echtpaar De Smit-de Heer kwam in 1892 naar Baarn waar dhr. De Smit benoemd was tot onderwijzer aan de openbare lagere school aan de Eemnesserweg, later Julianaschool genoemd. Dhr. en mevr. De Smit waren beiden zeer maatschappelijk betrokken. Dhr. De Smit richtte samen met collega-onderwijzer K. van Wijk de afdeling Baarn van de Bond voor Staatspensionnering op. Mevr. De Smit-de Heer werd penningmeester. Na het overlijden van dhr. De Smit in 1924 werd mevr. Smit-de Heer gekozen tot lid van het hoofdbestuur en verscheidene jaren heeft ze deel uitgemaakt van het dagelijks bestuur. Door deze werkzaamheden raakte ze ook betrokken in de politiek. Ze werd lid van de Vrijzinnige Democratische Bond en kwam op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad van deze partij. Voor de oorlog was ze 8 jaren lang lid van de gemeenteraad. In 1946 werd ze opnieuw tot raadslid verkozen, nu als vertegenwoordigster van de V.V.D. In 1949 nam ze afscheid. Jarenlang is ze namens de in 1912 opgerichte vereniging "Centrale Armenzorg" huisbezoekster geweest. Toen deze organisatie in 1946 werd gereorganiseerd werd de naam gewijzigd in "Hulp en Bijstand". Mevr. Smit-de Heer werd toen secretaresse. Die functie heeft ze jarenlang bekleed. Op haar initiatief werd in 1913 "Moederhulp" opgericht, een organisatie die zich ten doel stelde om behoeftige kraamvrouwen versterkend voedsel te verstrekken en te zorgen voor babykleertjes en andere noodzakelijke artikelen. Ruim 30 jaar bleef ze dit doen. 25 jaar lang was ze ook organisatrice van de jaarlijkse autotocht Ouden van Dagen. Toen dit werk in 1955 van haar werd overgenomen door een damescomité van de U.V.V. gaven de bejaarden haar uit waardering voor dit de eretitel "Moeder der Baarnse Bejaarden". "Moeder der stille armen" was zij al door haar veelvuldige contacten met mensen, die zij in de loop der jaren geholpen had omdat ze in nood verkeerden, zonder dat de buitenwereld er iets van wist. Nelly is geboren op zondag 8 februari 1874 in Buiksloot, dochter van Jan de Heer en Neeltje Rinses. Nelly is overleden op zaterdag 23 januari 1965 in Baarn, 90 jaar oud.Zij is begraven op donderdag 28 januari 1965 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Beroep: gemeenteraadslid in Baarn

Kinderen van Johannes en Nelly:
1 Johan Cornelis Marie de Smit, geboren op zaterdag 9 januari 1897 in Baarn. Johan is overleden na 1968, minstens 71 jaar oud. Beroep: van 22-10-1918 tot 20-01-1919 opzichter gasfabriek Assen Johan trouwde met M.H.R. Hofmann. M.H.R. is een dochter van George Johannes Hofmann en Paula Felicitas Hobeck. M.H.R. is overleden.
2 Daniel Marie de Smit, geboren op donderdag 2 juni 1898 in Baarn. Daniel is overleden in juni 1969 in ’s-Gravenhage, 70 of 71 jaar oud. Beroepen: ambassadeur assistent Deli Mij Daniel trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 3 februari 1921 in Schoonhoven met Elisabeth Deliane Louise (Liesje) van Son, ongeveer 20 jaar oud. Liesje is geboren omstreeks 1901, dochter van Adrianus François Pieter van Son en Josephina Sara Catharina Benjamina Boon. Liesje is overleden op donderdag 10 oktober 1974 in ’s-Gravenhage, ongeveer 73 jaar oud.

Datering van de afbeelding: Ca. 1890
Bron:
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd:

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Johannes David Daniël de Smit is geboren op 25-02-1864 en overleden op 05-04-1924.