Dit is de 43.503.280e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 5281 geplaatst op 17-07-2023 in de catagorie familieportret.

Hessel Raadersma en Klaske Weidema trouwfoto

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Deze foto is zeer waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van Hessel Raadersma en zijn tweede echtgenote Klaske Weidema in 1889. Op de foto zijn kinderen uit het eerste huwelijk van Hessel afgebeeld en een aantal onderwijzers van de school waar Hessel hoofdonderwijzer van was.

Hessel Raadersma is geboren op zondag 10 januari 1847 in Rauwerd, zoon van Lolke Jans Raadersma en Hyke Wessels Boersma. Hessel is overleden op zaterdag 23 februari 1924 in Schoten, 77 jaar oud.Hij is begraven op woensdag 27 februari 1924 in Terband. Beroep: hoofdonderwijzer
Hessel:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 11 oktober 1872 in Schoterland met Maaike Molenaar, 20 jaar oud. Maaike is geboren op vrijdag 16 april 1852 in Heerenveen, dochter van Siebren Pieters Molenaar en Elisabeth Hayes Faber. Maaike is overleden op woensdag 17 augustus 1887 in Luinjeberd, 35 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 22 augustus 1889 in Harlingen met Klaske Weidema, 27 jaar oud. Klaske is geboren op vrijdag 21 februari 1862 in Harlingen, dochter van Jacob Weidema en Baukje Haitsma. Klaske is overleden op maandag 4 november 1946 in Huizen, 84 jaar oud.Zij is begraven op donderdag 7 november 1946 in Haarlem, algemene begraafplaats Kleverlaan.

Kinderen van Hessel en Maaike:
1 Elisabeth Hieke Raadersma, geboren op zondag 15 februari 1874 in Gersloot (Aengwirden). Elisabeth is overleden op donderdag 26 juni 1947 in Deventer, 73 jaar oud.Elisabeth bleef ongehuwd. Beroep: onderwijzeres
2 Hieke Elisabeth Raadersma, geboren op maandag 31 mei 1875 in Gersloot (Aengwirden). Hieke is overleden op woensdag 17 april 1963 in Deventer, 87 jaar oud.Hieke bleef ongehuwd. Beroepen: gezelschapsjuffrouw kinderjuffrouw
3 Siebertha Petronella Raadersma, geboren op maandag 22 oktober 1877 in Aengwirden. Siebertha is overleden op vrijdag 6 september 1935 in Deventer, 57 jaar oud. Beroep: onderwijzeres Siebertha trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1909 in Leeuwarden met Johannes Bijlsma, ongeveer 32 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1877 in Stiens, zoon van Tjalle Johannes Bijlsma en Ytske Klazes Terpstra. Johannes is overleden. Beroep: aannemer
4 Lolke Jan Raadersma, geboren op vrijdag 4 juni 1880 in Aengwirden. Lolke is overleden op woensdag 30 april 1958 in Bloemendaal, 77 jaar oud.Hij is begraven op maandag 5 mei 1958 in Bloemendaal, algemene begraafplaats Bergweg. Beroepen: hoofd openbare school onderwijzer
Lolke trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 28 oktober 1909 in Haarlem met Gerritje Heins, ongeveer 28 jaar oud. Gerritje is geboren omstreeks 1881 in Haarlem, dochter van Johannes Antonie Heins en Gerritje van der Lande. Gerritje is overleden vóór 1958, ten hoogste 77 jaar oud.
5 Maaike Elisabeth Anna Raadersma, geboren op maandag 12 december 1881 in Aengwirden. Maaike is overleden op maandag 6 september 1943 in Apeldoorn, 61 jaar oud.Zij is begraven in Velsen, crematorium Driehuis Westerveld. Notitie bij Maaike: Maaike Elisabeth Anna Raadersma behoorde tot de eerste leerlingen der Rijkskweekschool in Apeldoorn. Toen de school in 1896 werd opgericht nam zij als leerlinge plaats in de eerste klas en doorliep de inrichting tot het einde. In 1901 werd ze benoemd tot onderwijzeres aan deze school. Zij bleef dit tot 1908, toen werd ze lerares aan de H.B.S. voor meisjes te Groningen. In 1919 keerde ze terug als lerares aan de kweekschool tot 1925. In dat jaar volgde ze mej. J. Lieftinck op als directrice. Bijna 15 jaar bestuurde ze de school. Op 1 januari 1940 moest ze om gezondheidsredenen haar functie neerleggen. Maaike bleef ongehuwd. Beroep: van ca. 1925 tot ca. 1939 (directrice Rijkskweekschool en Rijks Pedagogische Academie Apeldoorn)
6 Siebren Pieter Raadersma, geboren op donderdag 20 mei 1886 in Luinjeberd. Siebren is overleden op vrijdag 15 april 1955 in Baarn, 68 jaar oud.Hij is begraven in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Notitie bij Siebren: Siebren Pieter Raadersma was voorzitter van de Commissie van Beheer der Handelsavondschool en voorzitter van de Kon. Ned. Middenstandsbond, afdeling Baarn. Beroep: banketbakker (Had zijn bakkerij aan Laanstraat 68 in Baarn. Op 28 februari 1939 bestond de zaak 25 jaar. Hij nam in 1914 de zaak van dhr. Gupfert over. Rond 1944 werd de zaak overgenomen door dhr. Wijers.) Siebren trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 14 mei 1914 in Baarn met Alida Johanna Fiesler, 22 jaar oud. Alida is geboren op vrijdag 22 april 1892 in Bussum, dochter van Jan Hendrik Fiesler en Marretje Arntze. Alida is overleden op maandag 16 maart 1964 in Baarn, 71 jaar oud.Zij is begraven op donderdag 19 maart 1964 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan.

Kinderen van Hessel en Klaske:
7 Jacob Hessel Raadersma, geboren op woensdag 25 juni 1890 in Aengwirden. Jacob is overleden op zaterdag 3 augustus 1935 in Bussum, 45 jaar oud.Hij is begraven op dinsdag 6 augustus 1935 in Haarlem, algemene begraafplaats Kleverlaan. Beroep: directeur der Algemene Middelbare School te Koetaradja
8 Froukje Klara Margaretha Raadersma, geboren op zaterdag 19 september 1891 in Aengwirden. Froukje is overleden.
9 Aafje Boudina Raadersma, geboren op vrijdag 30 september 1892 in Aengwirden. Aafje is overleden op zondag 10 januari 1960 in Zutphen, 67 jaar oud.Aafje bleef ongehuwd.
10 Hendrika Jantina (Henny) Raadersma, geboren op zaterdag 7 oktober 1899 in Aengwirden. Henny is overleden. Notitie bij Henny: Ook Henderika Jantina Raadersma. Henny bleef ongehuwd. Beroepen: adjunct commies post kantoorbediende P.T.T.

Datering van de afbeelding: 1889
Bron: Dhr. B.B.R. Kroon, Nigtevecht
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd:

Op deze foto staan één of meerdere niet-geïdentificeerde personen.
Herkent u iemand? Laat het ons weten!
Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Onbekend
2. Onbekend
3. Onbekend
4. Onbekend
5. Onbekend
6. Onbekend
7. Onbekend
8. Elisabeth Hieke Raadersma is geboren op 15-02-1874 en overleden op 26-06-1947.
9. Maaike Elisabeth Anna Raadersma is geboren op 12-12-1881 en overleden op 06-09-1943.
10. Klaske Weidema is geboren op 21-02-1862 en overleden op 04-11-1946.
11. Hessel Raadersma is geboren op 10-01-1847 en overleden op 23-02-1924.
12. Lolke Jan Raadersma is geboren op 04-06-1880 en overleden op 30-04-1958.
13. Hieke Elisabeth Raadersma is geboren op 31-05-1875 en overleden op 17-04-1963.
14. Siebren Pieter Raadersma is geboren op 20-05-1886 en overleden op 15-04-1955.

15. Siebertha Petronella Raadersma is geboren op 22-10-1877 en overleden op 06-09-1935.