Dit is de 43.017.841e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 578 geplaatst op 9-2-2008 in de catagorie familieportret.

Gezin Gerardus Bernardus Klaassen en Maria Cornelia Werner

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Dit is het gezin van Gerardus Bernardus Klaassen en Maria Cornelia Werner, foto genomen in 1903. Maria Cornelia Werner was op dat moment in verwachting van haar zoon Martinus Werner Klaassen. Gerardus Bernardus Klaassen (de zittende man), geboren 17-7-1868 was een zoon van Hubertus Antonie Klaassen en Wilhelmina Sophia Werner. Hij trouwde met Maria Cornelia Werner, geboren 16-3-1867 te 's Gravenhage, dochter van Daniel Hendrik Werner en Anna Maria Ephra?m. Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren. In 1905, na de geboorte van jongste zoon Martinus Werner Klaassen besloot Gerardus Bernardus Klaassen naar Amerika te emigreren. Dhr. D.H. Werner schreef daarover het volgende in de familiekrant: Na de geboorte van Martinus vonden er ingrijpende gebeurtenissen plaats in het gezin Klaassen. Op een goeie dag, 27 februari 1905, vatte opa Gerardus het plan op om naar Amerika te gaan. Waarschijnlijk bestond dat plan al enige tijd bij hem. De reden daarvoor is niet helemaal duidelijk, dus laten we dat maar in het midden. Een huisvriend van het gezin, oom Rob geheten, zou tijdens opa's afwezigheid de zaken behartigen en in de gaten houden of in het grote huisgezin alles wel op rolletjes liep. Dit gebeurde wel meer wanneer opa voor de zaak op reis was. Na zijn bootreis zou hij met de trein verder reizen. In die periode heeft op dat traject een grote treinramp plaats gevonden. Zeer waarschijnlijk is Opa Gerardus daarbij om het leven gekomen, maar definitief bericht is daarover nooit ontvangen. Een grote klap voor oma Klaassen, die maar moest zien haar inmiddels zeven overgebleven kinderen groot te krijgen. Ook een extra belasting voor oom Rob die zich meer en meer met de zaak en met het gezin moest gaan bezig houden. Deze intensieve contacten leidde tot groei in genegenheid tussen oom Rob en oma Klaassen en resulteerde uiteindelijk in een onoverkomelijke maar blijde uitbreiding van het gezin. De reaktie van Truus op dit feit was: heel menselijk toch, in een dergelijke loop van omstandigheden? Inderdaad niet iets om geheimzinnig over te doen. Kennelijk heeft "de familie" nooit de juiste toedracht geweten. De nieuwe baby werd geboren op 7 september 1908, lang nadat opa Klaassen was verongelukt. Het was een meisje en haar werd als naam gegeven Geertje Maria. Helaas trof het gezin een tweede slag waardoor de nieuwe liefde niet kon duren: oma Klaassen werd ziek, bleek door tuberculose te zijn bezocht en stierf een jaar na de geboorte van haar laatste dochtertje op 12 augustus 1909, 41 jaar oud. In allerijl werden maatregelen getroffen om de kinderen elders onder te brengen, omdat oom Rob niet blijvend voor het gezin kon zorgen. Met behulp van de familie werden Gerard, Dani?l, Marius en Martinus geplaatst in het Burgerweeshuis te Amsterdam op 11 oktober 1909; Marietje volgde op 4 januari 1910. Wilhelmina (tante Mien) kwam een dag daarvoor terecht in een tehuis te Rhenen, terwijl Anna (tante Annie) onderdak vond bij haar oom Dani?l en tante Maria Werner te Amsterdam. Later zijn Gerard en Marietje ondergebracht bij een familie in Diepenheim. Na enige jaren kreeg Marietje tbc en kwam te overlijden. Gerard is na korte tijd uit Diepenheim vertrokken; in het boeren-bedrijf waar hij was gehuisvest, voelde hij zich niet gelukkig. Uiteindelijk woonde hij enige tijd bij zijn broer Marius in Baarn. Geert je ging op 6 januari 1910 bij oom Rob (wiens achternaam Rob was en voornaam was Pieter.) wonen; hij was inmiddels gehuwd met mejuffr. Sielstra; gedrie?n emigreerden zij op 10 september 1914 naar Amerika.

De ouders op deze foto zijn dus Gerardus Bernardus Klaassen en Maria Cornelia Werner. Geheel rechts op de foto ziet u dochter Anna Maria Klaassen, geboren 2-10-1896 in Amsterdam, overleden op 20-1-1993 in Soest. Trouwde later met Dirk Hornsveld. Ze is begraven op de begraafplaats aan de Veldweg in Soest. Links naast moeder Maria Cornelia Werner zit dochter Wilhelmina Sophia Klaassen, geboren 28-5-1895 in Soest, overleden 12-11-1986 in Haarlem. Zij trouwde met Hendrik Hornsveld en werd begraven in Heemstede.

Datering van de afbeelding: Eind 1903
Bron: Mevr. A.M.C. van Dalen, Huissen
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd: Meer informatie over deze familie.
Meer van dit soort oude foto's van Eemlanders

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn:


1. Anna Maria Klaassen is geboren op 02-10-1896 en overleden op 20-01-1993. (half zichtbaar)

2. Maria Klaassen is geboren op 19-02-1894 .
3. Maria Cornelia Werner is geboren op 16-03-1867 en overleden op 12-08-1909. Moeder
4. Gerard Bernard Klaassen is geboren op 29-08-1902 en overleden op 03-04-1966. tussen de benen van vader

5. Gerardus Bernardus Klaassen is geboren op 17-07-1868 . Vader
6. Martinus Werner Klaassen is geboren op 17-10-1904 .
7. Daniel Hendrik Werner Klaassen is geboren op 15-01-1898 .
8. Wilhelmina Sophia Klaassen is geboren op 28-05-1895 en overleden op 12-11-1986.